.
.

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tháng 11/2020

Thứ Sáu, 20/11/2020|17:28

Ngày 20/11, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị tháng 11/2020. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối: Lê Văn Châu, Hoàng Giang, Nguyễn Đức Phong cùng đại diện lãnh đạo các Vụ của Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương chủ trì Hội nghị.
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã nghe thông báo Quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư chuẩn y Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020 – 2025; cho ý kiến vào dự thảo các nội dung: Chương trình hành động và Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025; phân công nhiệm vụ các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chuyên trách nhiệm kỳ 2020 – 2025; công tác nhân sự một số đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối; khen thưởng công tác tham gia tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025; báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 107-KL/TW của Ban Bí thư và Chỉ thị 01-CT/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2016 – 2020 và một số nội dung khác.

P.V

.
Các bài viết khác:
.
.
.