.
.

Hội nghị tổng kết công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Thứ Năm, 26/11/2020|15:30

Ngày 25/11, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu khai mạc Hội nghị.
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu khai mạc Hội nghị.

Dự Hội nghị có đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; các đồng chí Phó Bí thư: Lê Văn Châu và Nguyễn Đức Phong; đại diện Ban Nội chính Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên UBKT Đảng ủy Khối, thành viên các Tiểu ban, tổ giúp việc phục vụ Đại hội; thường trực đảng ủy trực thuộc Khối và đại diện các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã thông báo nội dung Hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025. Hội nghị đã kịp thời đánh giá, khẳng định những việc làm tốt, thấy rõ những hạn chế, trao đổi kinh nghiệm trong công tác tổ chức đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 giữa các cấp uỷ, tổ chức đảng trong cả nước, giúp thêm cho Trung ương chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công. Kết luận Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Qua Báo cáo của Bộ Chính trị, Báo cáo của các đảng bộ trực thuộc Trung ương, của các cơ quan tham mưu, các ý kiến phát biểu tại Hội nghị và theo dõi dư luận xã hội trong thời gian qua, có thể khẳng định rằng: Trong bối cảnh tình hình chung trên thế giới, khu vực và của nước ta trong năm 2020 và đặc biệt là ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, thiên tai, biến đổi khí hậu, hạn hán, xâm nhập mặn và bão, lũ ở miền Trung, nhưng với quyết tâm chính trị rất cao, nỗ lực rất lớn, hành động quyết liệt, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, chúng ta đã chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp theo đúng tiến độ, kế hoạch, mục đích, yêu cầu đề ra; bảo đảm tuyệt đối an toàn, tiết kiệm và để lại nhiều dấu ấn, tình cảm sâu sắc, tốt đẹp trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Đức Phong - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trình bày báo cáo tổng kết công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Đồng chí Nguyễn Đức Phong - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trình bày báo cáo tổng kết công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối cho biết: công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được tiến hành nghiêm túc, hoàn thành tốt các nội dung chương trình đề ra, đảm bảo tiến độ, phát huy dân chủ, đoàn kết, an toàn và tiết kiệm theo đúng các yêu cầu của Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị. Đây thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thể hiện quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối. Nổi bật là công tác tuyên truyền, giáo dục, phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 được quan tâm triển khai kịp thời và bài bản, tập trung đẩy mạnh việc thực hiện các công trình, sản phẩm tiêu biểu chào mừng đại hội đảng các cấp, tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi trước, trong và sau Đại hội.

Đại biểu tham dự đại hội đạt tỷ lệ cao, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm túc quy chế làm việc của đại hội. Chương trình đại hội cơ bản phù hợp, điều hành của đoàn chủ tịch rõ ràng, bám sát nội dung đại hội; tiến độ đại hội đảm bảo đúng dự kiến. Nhìn chung các ý kiến tham luận, đóng góp tại đại hội có chất lượng cao, nghị quyết đại hội được 100% đại biểu nhất trí thông qua. Công tác xây dựng văn bản đã cụ thể hóa các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Đảng ủy Khối về tổ chức đại hội đảng các cấp được Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc quan tâm thực hiện, đảm bảo sát với tình hình của các đảng bộ và đúng theo quy định, hướng dẫn của Trung ương. Văn kiện đại hội nhìn chung được xây dựng công phu, đảm bảo chất lượng, tổ chức thảo luận, đóng góp ý kiến cho văn kiện đại hội cấp mình và cấp trên theo quy định. Công tác chuẩn bị nhân sự trước đại hội được triển khai chặt chẽ, đúng quy định, quy trình và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, đảm bảo yêu cầu về tiêu chuẩn từng cấp ủy viên, cơ cấu trong cấp ủy đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ trong thời kỳ mới. Thời gian tổ chức đại hội đảm bảo đầy đủ các nội dung theo chương trình đề ra.

Hội nghị đã công bố Quyết định của Ban Bí thư chuẩn y Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong ảnh: Các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị.
Hội nghị đã công bố Quyết định của Ban Bí thư chuẩn y Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong ảnh: Các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị.

 Công tác nhân sự trong đại hội được thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục; việc ứng cử, đề cử, bầu cử theo đúng quy chế bầu cử trong Đảng; ban kiểm phiếu, đoàn thư ký, ban thẩm tra tư cách đại biểu hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ. Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối bầu đủ số lượng cấp ủy, đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên, có đại biểu dự khuyết; kết quả bầu cử có số phiếu tập trung, các đồng chí trúng cử với số phiếu cao; nhân sự cấp ủy khóa mới đảm bảo yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng, đúng với đề án của cấp ủy khóa cũ trình đại hội; việc bầu cử ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, ủy ban kiểm tra và chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy đúng dự kiến, kết quả bầu cử được thông báo ngay trong đại hội. Việc phân công nhiệm vụ, thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử được thực hiện kịp thời, đúng quy định.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trao bằng khen cho 16 tập thể đảng bộ đã có thành tích trong tham gia đóng góp đảm bảo những điều kiện để tổ chức thành công Đại hội.
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trao bằng khen cho 16 tập thể đã có thành tích trong tham gia công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận phân tích những mặt được, chưa được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị nội dung, kịch bản đại hội, phương pháp lãnh đạo, điều hành của đoàn chủ tịch, ý kiến tham luận tại đại hội; kinh nghiệm trong việc chuẩn bị nhân sự (ban chấp hành, ủy ban kiểm tra, đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên) đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu, tỉ lệ theo quy định; công tác chuẩn bị văn kiện đại hội trong quá trình chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã trao bằng khen cho 16 tập thể đảng bộ đã có thành tích trong tham gia đóng góp đảm bảo những điều kiện để tổ chức thành công Đại hội và 92 cá nhân có thành tích trong tham gia công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích trong tham gia công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích trong tham gia công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích trong tham gia công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích trong tham gia công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích trong tham gia công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối.
Đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích trong tham gia công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích trong tham gia công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích trong tham gia công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối.
Đồng chí Nguyễn Đức Phong - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích trong tham gia công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Đồng chí Nguyễn Đức Phong - Phó Bí thư Đảng ủy Khối  trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích trong tham gia công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối.

P.V

.
.
.
.