.
.

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

Thứ Sáu, 25/12/2020|18:05

Từ ngày 23-24/12, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ thường kỳ và Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương chủ trì Hội nghị.

Tham dự có đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Khối; các đồng chí Phó Bí thư: Lê Văn Châu, Nguyễn Đức Phong, Hoàng Giang; đại diện lãnh đạo Ủy Ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng cùng các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương chủ trì Hội nghị.
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương chủ trì Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhấn mạnh: Tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối nghiêm túc tập trung kiểm điểm các nội dung theo tinh thần Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, về đạo đức, lối sống và các biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong tập thể và từng cá nhân. Đồng thời, quá trình kiểm điểm cần đánh giá những kết quả đạt được và chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, từ đó đề ra phương hướng, giải pháp, biện pháp chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị năm 2021 và cả giai đoạn 2020 - 2025.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến vào tờ trình về xây dựng Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 – 2025; Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Chương trình công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ năm 2021; dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm 2020 và Nghị quyết nhiệm vụ công tác năm 2021 của Đảng bộ Khối; Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối năm 2021; Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp; dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025; kiện toàn các ban chỉ đạo của Đảng ủy Khối và các nội dung khác.

P.V

.
.
.
.