.
.

Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương triển khai nhiệm vụ năm 2021

Thứ Tư, 27/01/2021|16:07

Ngày 20/1, tại Hà Nội, Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết Cơ quan, Đảng bộ và Công đoàn năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị.

Chủ trì Hội nghị có đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Thủ trưởng Cơ quan; đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Khối; đồng chí Nguyễn Thị Tiếp - Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối. Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối: Lê Văn Châu, Hoàng Giang, Nguyễn Đức Phong cùng lãnh đạo các ban, đơn vị và toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, nhân viên Cơ quan Đảng ủy Khối.

Đồng chí Vũ Đức Tú, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Phó Chánh phụ trách Văn phòng Đảng ủy Khối nhận Huân chương Lao động hạng Ba và đồng chí Nguyễn Thị Thanh Bình, Ủy viên UBKT Đảng ủy Khối, Trưởng phòng Tài chính Văn phòng Đảng ủy Khối nhận Bằng khăn của Thủ tướng Chính phủ.
Đồng chí Vũ Đức Tú, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Phó Chánh phụ trách Văn phòng Đảng ủy Khối nhận Huân chương Lao động hạng Ba và đồng chí Nguyễn Thị Thanh Bình, Ủy viên UBKT Đảng ủy Khối, Trưởng phòng Tài chính Văn phòng Đảng ủy Khối nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, tập thể cán bộ, đảng viên, nhân viên Cơ quan Đảng ủy Khối đã chủ động, sáng tạo, nỗ lực triển khai hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo chương trình công tác năm 2020. Cùng với việc tập trung tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng tại các đảng bộ trực thuộc, chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025; các ban, đơn vị Đảng ủy Khối đã tham mưu thực hiện 167 nội dung công việc theo kế hoạch và nhiệm vụ phát sinh.

Chất lượng công tác tham mưu của các ban, đơn vị Cơ quan Đảng ủy Khối ngày càng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu công việc, đồng thời thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của Cơ quan Đảng ủy Khối. Điển hình như: Tham mưu chỉ đạo công tác đại hội cấp cơ sở và cấp trên cơ sở đảm bảo tiến độ theo Kế hoạch; tham mưu chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Cơ quan Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III; Tham mưu hoàn thành các nội dung theo nghị quyết, chương trình công tác và chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020 của cấp ủy. Tập trung tham mưu công tác cán bộ cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thuộc Khối; tham mưu ban hành các kế hoạch, công tác chính trị tư tưởng và công tác tuyên truyền; chương trình, kế hoạch công tác của các ban chỉ đạo về công tác dân vận; công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, nhất là công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo liên quan đến đại hội. Kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối lãnh đạo, chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc tổ chức quán triệt, thực hiện nghị quyết đại hội; xây dựng và ban hành quy chế làm việc, chương trình hành động, chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của cấp ủy; tiến hành sắp xếp, bố trí, kịp thời thực hiện chế độ, chính sách và làm tốt công tác tư tưởng đối với các đồng chí cấp ủy viên không tái cử theo quy định. 

Trong công tác phòng, chống đại dịch Covid – 19, các ban, đơn vị chủ động tham mưu chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc và cơ quan Đảng ủy Khối thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo tinh thần các chỉ thị, kết luận của Thủ tướng Chính phủ. Kịp thời tham mưu Đảng ủy Khối báo cáo, đề xuất với Thường trực Ban Bí thư chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, tham mưu các giải pháp khắc phục ảnh hưởng của dịch bệnh đối với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của các đơn vị trong Khối.

Trong năm 2020, các mặt công tác đảng của Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Khối đã được triển khai đồng bộ, có nhiều đổi mới, hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch và các chỉ tiêu của Nghị quyết đề ra. Đảng ủy Cơ quan đã kịp thời ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị Đại hội các chi bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2022 và đảng bộ bộ phận nhiệm kỳ 2020 - 2025. Phương thức lãnh đạo và các nội dung sinh hoạt chuyên đề tại các chi, đảng bộ bộ phận được thường xuyên đổi mới theo hướng gắn với nhiệm vụ chuyên môn, vai trò lãnh đạo của cấp ủy và người đứng đầu được đề cao, phát huy. Các chi bộ, Đảng bộ bộ phận đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên tham mưu với Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng ngày càng thiết thực; công tác cán bộ, kiện toàn tổ chức đảng, bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện đúng nguyên tắc, quy định; công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện đúng quy trình, quy định, đảm bảo khách quan; công tác dân vận, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở được cụ thể hóa; công tác văn phòng cấp ủy đã có nhiều chủ động trong việc tham mưu các nội dung về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và công tác phòng chống dịch bệnh Covid - 19 được kịp thời; tham mưu và thực hiện tốt công tác chỉ đạo đại hội cấp cơ sở và trên cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối; tham gia các tiểu ban với ý thức trách nhiệm cao trong công tác tham mưu chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan luôn bám sát chương trình công tác đề ra, chủ động tổ chức các phong trào thi đua và hoạt động của tổ chức công đoàn, chất lượng phong trào thi đua ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn; các hoạt động phong trào do Công đoàn tổ chức đã tạo không khí vui tươi phấn khởi, hiểu biết lẫn nhau giữa các ban, đơn vị, góp phần kịp thời động viên về vật chất và tinh thần đối với đoàn viên Công đoàn cơ quan, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; kịp thời triển khai các hoạt động theo hướng dẫn của Công đoàn cấp trên, xây dựng kế hoạch, phân công, giao nhiệm vụ cho các ban tham mưu của Công đoàn và cán bộ triển khai nhiệm vụ công tác.  Việc tổ chức phát động các đợt thi đua gắn với các ngày kỷ niệm lớn, các cuộc vận động trong cán bộ, công chức, đạt kết quả thiết thực. Đoàn viên Công đoàn Cơ quan luôn giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, chủ động, sáng tạo, nhiệt tình, trách nhiệm với công việc được giao; gương mẫu, chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan.

03 tập thể đặng nhận Cờ Thi đua và 02 tập thể được tặng Bằng khen đạt danh hiệu
Đại diện 03 tập thể có thành tích xuất sắc tiêu biểu năm 2020 được Đảng ủy Khối tặng Cờ Thi đua và 02 tập thể được tặng Bằng khen đạt danh hiệu "Tập thể Lao động xuất sắc" 02 năm liên tục (2019-2020).


Ghi nhận những đóng góp của cán bộ Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trương ương, Chủ tịch nước đã quyết định tặng thưởng Huân chương  Lao động hạng Ba cho đồng chí Vũ Đức Tú, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2015 đến năm 2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; Thủ tướng Chính phủ quyết định tặng Bằng khen cho đồng chí Nguyễn Thị Thanh Bình, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối, Trưởng Phòng Tài chính, Văn phòng Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã có thành tích trong công tác từ năm 2015 đến năm 2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tặng Cờ thi đua cho 03 tập thể xuất sắc; tặng Bằng khen cho 02 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” 02 năm liên tục (năm 2019, 2020), 06 tập thể đạt doanh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”; 07 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” năm 2020; tặng Bằng khen cho 01 đồng chí đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp Khối” năm 2020, 03 đồng chí đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” 02 năm liên tục (năm 2019, 2020), 01 đồng chí đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp Khối” năm 2020; 18 đồng chí đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” và 85 đồng chí đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”.

các cá nhân đạt danh hiệu
Các cá nhân đạt danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cấp Khối" năm 2020 và "Chiến sĩ thi đua cơ sở" 02 năm liên tục (2019 - 2020) nhận Bằng khen của Đảng ủy Khối.

Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2021, các ban, đơn vị Đảng ủy Khối xác định một số nhiệm vụ  trọng tâm là: tham mưu ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chương trình công tác và Chương trình Kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025 và năm 2021; tham mưu chỉ đạo quán triệt và xây dựng chương trình hành động trong toàn Đảng bộ Khối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III và Đại hội XIII của Đảng. Tham mưu thực hiện tốt việc sơ kết, tổng kết và ban hành các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; Tham mưu rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy các đảng bộ trực thuộc và Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025; rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, lãnh đạo quản lý các ban, đơn vị Đảng ủy Khối. Ban hành Kế hoạch, Hướng dẫn thực hiện công tác quy hoạch cấp ủy Khối, quy hoạch cấp ủy các đảng bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2025 - 2030. 

Đối với công tác đảng, năm 2021 Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Khối tiếp tục tăng cường lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên Cơ quan; triển khai học tập, quán triệt và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội. Triển khai thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 của cấp ủy và ủy ban kiểm tra; phát huy trách nhiệm trong thực hiện tự kiểm tra tại chi bộ, đảng bộ và quan tâm thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu Nghị quyết công tác năm đề ra. Lãnh đạo Công đoàn và Đoàn thanh niên cơ quan thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, phấn đấu đạt tiêu chuẩn vững mạnh, tiếp tục phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Chuẩn bị tốt nội dung phục vụ các cuộc họp Thường trực Đảng ủy Khối hằng tuần, hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối hằng tháng, các Hội nghị Ban Chấp hành, các cuộc họp, làm việc của Thường trực Đảng ủy Khối với Ban Thường vụ các đảng ủy trực thuộc và một số hội nghị, hội thảo...

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác năm 2021, tập thể Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tiếp tục phấn đấu: Đoàn kết - Gương mẫu - Trách nhiệm - Hiệu quả, tham mưu thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra. Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy chế, quy định của các ban, đơn vị, Cơ quan Đảng ủy Khối; xây dựng Đề án thực hiện kinh phí tự chủ, tự chịu trách nhiệm của Cơ quan Đảng ủy Khối. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; xây dựng mối đại đoàn kết nội bộ trong cơ quan đảm bảo thống nhất về chính trị, tư tưởng, tổ chức; đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, củng cố tinh thần đoàn kết, thống nhất trong toàn cơ quan.

Các cá nhân đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" năm 2020 được nhận Bằng khen.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối đánh giá cao các ban, đơn vị trong Cơ quan Đảng ủy Khối đã có sự phối hợp chặt chẽ, triển khai thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm, tích cực và hiệu quả trong năm 2020. Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối yêu cầu các ban, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ tiếp tục chủ động, tích cực tham mưu với Thường trực Đảng ủy Khối triển khai một số nội dung công việc quan trọng trong năm 2021 - năm diễn ra nhiều sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; năm đầu thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 và là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III. Trong bối cảnh tình hình quốc tế, trong nước dự báo có những thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen, trong đó đại dịch Covid-19 tiếp tục tác động tiêu cực trên nhiều mặt đến kinh tế thế giới và trong nước; các tổ chức của Cơ quan Đảng ủy Khối cần căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình, chủ động, tích cực tập trung triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác bảo đảm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

các cá nhân đạt danh hiệu
Các cá nhân đạt danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cấp Khối" năm 2020 được nhận Bằng khen.

Theo đó, các ban, đơn vị phải bám sát các nhiệm vụ trọng tâm công tác trong năm 2021 của Đảng ủy Khối và của Cơ quan, Đảng ủy Cơ quan và Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối để lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2021; tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền vận động cán bộ, người lao động tự giác thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng và Quy định số 08-QĐi/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tập trung tham mưu ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối, Chương trình công tác và Chương trình Kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 – 2025; Chương trình công tác năm 2021 của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối năm 2021 đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ; đồng thời tham mưu chỉ đạo quán triệt và xây dựng chương trình hành động trong toàn Đảng bộ Khối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III và Đại hội XIII của Đảng.

Các ban, đơn vị cần tập trung xem xét, nhìn nhận đánh giá các điểm còn tồn tại để mạnh mẽ đổi mới phương pháp làm việc, tăng cường công tác phối hợp và triển khai công việc đảm bảo tiến độ, hiệu quả. Lãnh đạo các ban, đơn vị cần nâng cao khả năng bao quát, theo sát quá trình triển khai thực hiện và có chỉ đạo kịp thời, giúp cán bộ, đảng viên, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động Cơ quan Đảng ủy Khối cũng cần tiếp tục trau dồi, nâng cao kiến thức, chuyên môn về xây dựng đảng và nghiệp vụ trên cương vị công tác của mình; chủ động tham mưu với lãnh đạo ban, đơn vị cụ thể hóa các phong trào, hoạt động thi đua do Thường trực Đảng ủy Khối phát động phù hợp với thực tiễn, góp phần xây dựng tập thể ban, đơn vị đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong năm 2021.

đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Khối đã phát động thi đua năm 2021.
Đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Khối phát động thi đua năm 2021.

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Khối đã phát động thi đua năm 2021, với các nội dung: Các ban, đơn vị và mỗi cá nhân cần cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ phong trào thi đua phát động tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, Đại hội Thi đua yêu nước Cơ quan Đảng ủy Khối lần thứ III thành nhiệm vụ chính trị cụ thể gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phấn đấu tổ chức thực hiện thắng lợi toàn diện chương trình, kế hoạch công tác năm 2021.

Bám sát, nắm vững Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III và Nghị quyết công tác năm 2021 của Đảng ủy Khối, chủ động tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, học tập, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và các quy định, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Chính phủ; nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành đồng bộ các quy định, quy chế, hướng dẫn về công tác xây dựng Đảng phù hợp với văn bản của Trung ương, của Đảng ủy Khối trong nhiệm kỳ mới; chú trọng công tác quy hoạch, kiện toàn, bổ sung cấp ủy; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội đổi mới hoạt động, tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên và người lao động; triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp năm 2021; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai việc cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp trong Khối.

Các ban, đơn vị đảm bảo 100% cán bộ, công chức, nhân viên tham gia đầy đủ các đợt học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết, chính sách, quy định của Đảng và Nhà nước. 100% cán bộ, đảng viên Cơ quan cam kết rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phấn đấu thực hiện đạt các chỉ tiêu thi đua năm 2021: 80% chi, đảng bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Đảng bộ Cơ quan Đảng ủy Khối hoàn thành tốt nhiệm vụ. 80% ban, đơn vị Cơ quan Đảng ủy Khối đạt danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”, trong đó có từ 2 tập thể xuất sắc tiêu biểu trở lên được tặng Cờ của Đảng ủy Khối. 100% công đoàn ban, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 30% công đoàn ban, đơn vị đạt hoàn thành xuất sắc; 100% công đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 30% công đoàn viên đạt hoàn thành xuất sắc; Công đoàn Cơ quan đạt xuất sắc; Chi đoàn Thanh niên Cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ. 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 95% cán bộ, công chức, nhân viên đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, trong đó có 15% đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã tiến hành bầu Ban Thanh tra Nhân dân Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; đại diện các ban, đơn vị đã ký kết giao ước thi đua năm 2021.

Một số hình ảnh tại Hội nghị: 

Đồng chí Chu Đình Động, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.
Đồng chí Chu Đình Động, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.
Các đồng chí được nhận Bằng khen của Đảng bộ Cơ quan Đảng ủy Khối đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 05 năm liền (2016 - 2020).
Các cá nhân của Đảng bộ Cơ quan Đảng ủy Khối đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 05 năm liền (2016 - 2020) nhận khen thưởng.
Đại diện 02 chi bộ được nhận Giấy khen của Đảng ủy Cơ quan đạt tiêu chuẩn
Đại diện 02 chi bộ đạt tiêu chuẩn "Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu" năm 2020 được nhận Giấy khen của Đảng ủy Cơ quan.
các cá nhân được nhận Giấy khen của Đảng ủy Cơ quan đã đạt tiêu chuẩn
Các cá nhân đạt tiêu chuẩn "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" năm 2020 nhận khen thưởng của Đảng ủy Cơ quan.
Các đồng chí được nhận Kỷ niệm chương
Các cá nhân được tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam".
Lãnh đạo các ban, đơn vị Cơ quan Đảng ủy Khối ký giao ước thi đua năm 2021.
Lãnh đạo các ban, đơn vị Cơ quan Đảng ủy Khối ký giao ước thi đua năm 2021.

P.V

.
.
.
.