.
.

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tháng 1/2021

Thứ Năm, 21/01/2021|16:13

Ngày 19/1, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ thường kỳ tháng 01/2021. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương chủ trì Hội nghị.
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Khối; các đồng chí Phó Bí thư: Lê Văn Châu, Nguyễn Đức Phong, Hoàng Giang; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng cùng các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cho biết: Hội nghị Trung ương 15 (khóa XII) đã thành công rất tốt đẹp; công việc chuẩn bị cho Đại hội XIII của Đảng đã cơ bản được hoàn tất theo đúng mục đích, yêu cầu và kế hoạch đề ra. Đoàn đại biểu của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã sẵn sàng tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến đối với các nội dung: xếp loại chất lượng tổ chức đảng, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2020; khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên năm 2020; việc kiện toàn các chức danh cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp ủy các đảng ủy trực thuộc; Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2021 và các nội dung khác.

P.V

.
.
.
.