.
.

Giới thiệu đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Thứ Sáu, 12/03/2021|12:35

Chiều 11/3, tại Hà Nội, Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác đối với người dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên BCHTW Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác.
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Khối và đồng chí Nguyễn Thị Tiếp, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên BCHTW Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối: Lê Văn Châu, Hoàng Giang cùng toàn thể cán bộ Cơ quan Đảng ủy Khối.

Sau khi nghe đọc tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội và giới thiệu tiểu sử tóm tắt của  đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, các cử tri dự Hội nghị đã phát biểu ý kiến, thống nhất đánh giá cao năng lực, trí tuệ, trình độ, phẩm chất chính trị, đạo đức của đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối; nhất trí cho rằng đồng chí đủ điều kiện, tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội theo quy định của pháp luật và hoàn toàn xứng đáng là đại biểu Quốc hội khóa XV.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối nêu rõ, thực hiện nhiệm vụ của Đảng phân công, việc ra ứng cử đại biểu Quốc hội là trách nhiệm to lớn vì cử tri cả nước, trong đó có cán bộ, đảng viên, người lao động trong Khối DNTW luôn kỳ vọng vào các đại biểu Quốc hội, đồng thời cũng là niềm vinh dự, tự hào đối với bản thân, kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của gia đình. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm khẳng định ý thức rất rõ về vai trò, trách nhiệm của người đại biểu nhân dân để nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

Tại Hội nghị, 100% cử tri Cơ quan Đảng ủy Khối tán thành giới thiệu đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên BCHTW Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV./.

PV

.
.
.
.