.
.

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tháng 3/2021

Thứ Sáu, 19/03/2021|17:41

Ngày 19/3, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ thường kỳ tháng 03/2021. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương chủ trì Hội nghị.
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; các đồng chí Phó Bí thư: Lê Văn Châu, Nguyễn Đức Phong, Hoàng Giang; đồng chí Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam; đồng chí Lê Đức Thọ - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam và đại diện lãnh đạo Ủy Ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng cùng các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến vào Tờ trình về chủ trương kiện toàn lãnh đạo cấp ban, đơn vị Cơ quan Đảng ủy Khối; bổ sung quy hoạch, kiện toàn các chức danh cán bộ lãnh đạo chủ chốt các đảng ủy trực thuộc; Tờ trình về việc đề nghị khen thưởng các hình thức, danh hiệu bậc cao năm 2020; khen thưởng các tác giả, tác phẩm và tập thể đạt giải Búa Liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2020; Tờ trình về Báo cáo tổng kết thực hiện Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương và Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư; xin ý kiến Đề cương kiểm tra, giám sát chuyên đề năm 2021 của Đảng ủy Khối; Quyết định thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát chuyên đề năm 2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và các nội dung khác.

P.V

.
.
.
.