.
.

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tháng 4/2021

Thứ Sáu, 16/04/2021|23:59

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ thường kỳ tháng 04/2021. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; các đồng chí Phó Bí thư: Lê Văn Châu, Nguyễn Đức Phong; đồng chí Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam và đại diện lãnh đạo các ban Đảng Trung ương; các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương chủ trì Hội nghị.
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp 
Trung ương chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến vào Tờ trình về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, nhiệm kỳ 2020 - 2025; giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý; Tờ trình bổ nhiệm chức danh lãnh đạo cấp ban, đơn vị Cơ quan Đảng ủy Khối; kiện toàn các chức danh cán bộ lãnh đạo chủ chốt các đảng ủy trực thuộc; Tờ trình về việc kết nạp lại người vào Đảng; rà soát, hoàn thiện Đề án chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Cho ý kiến vào Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Tờ trình về đề xuất Đảng ủy Khối tặng Bằng khen và đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương trình Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016 - 2021; dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật trong Đảng của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; Tờ trình về việc xin ý kiến dự thảo kế hoạch tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/1/2017 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh kinh tế; dự thảo Báo cáo kết quả công tác Quý I/2021 của Đảng bộ Khối và các nội dung khác.

P.V

.
.
.
.