.
.

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, tháng 4/2021

Thứ Tư, 28/04/2021|14:58

Ngày 26/4, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ tháng 4/2021. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp  Trung ương chủ trì Hội nghị.
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối: Lê Văn Châu, Nguyễn Đức Phong; đồng chí Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam; đồng chí Lê Đức Thọ - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam và đại diện lãnh đạo các ban Đảng Trung ương; các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến đối với các tờ trình về việc phê duyệt kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2025; về nhân sự quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý một số đơn vị trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương; về việc chuẩn bị các Đề án trình Ban Bí thư năm 2021; về việc hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy với các cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng của doanh nghiệp; về kết quả rà soát quy hoạch Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối chuyên trách nhiệm kỳ 2020 – 2025; về dự thảo Đề án, Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Thực hiện chuyển đổi số tại các doanh nghiệp trong Khối đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” và các nội dung khác.

P.V

.
.
.
.