.
.

Hội nghị lần thứ 3, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương

Thứ Ba, 20/04/2021|15:43

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị lần thứ 3, đánh giá kết quả công tác quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II năm 2021. Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị.

đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao tặng Bằng khen của Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đối với tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng đảng giai đoạn 2016 – 2020.
Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao tặng Bằng khen đối với tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng giai đoạn 2016 – 2020.

Chủ trì Hội nghị có đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; đồng chí Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối: Lê Văn Châu và Nguyễn Đức Phong.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam; đồng chí Lê Đức Thọ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam; đại diện các Ban Đảng Trung ương; đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu khai mạc Hội nghị.
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu khai mạc Hội nghị.

Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả công tác quý I/2021: Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, bám sát sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và các cấp ủy trong Đảng bộ Khối tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiều nhiệm vụ. Trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc đẩy mạnh tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ III; Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ công tác năm 2021 với tinh thần đổi mới sáng tạo; vừa tăng cường công tác xây dựng Đảng vừa đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời tích cực phòng chống dịch bệnh hiệu quả.

Các mặt công tác xây dựng Đảng được triển khai nghiêm túc, đúng quy định; đã ban hành các quy chế làm việc, chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025; các văn bản chỉ đạo nhiệm vụ công tác năm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. Đảng ủy Khối cũng đã tổ chức tổng kết việc thực hiện Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương và Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư về một số nội dung cụ thể thi hành Điều lệ Đảng theo chỉ đạo của Trung ương. Thực hiện rà soát và phê duyệt kết quả bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025; tiếp tục đề nghị ban cán sự đảng các bộ, ngành liên quan có ý kiến về nhân sự bổ sung quy hoạch chức danh bí thư, phó bí thư nhiệm kỳ 2020 - 2025 của các đảng ủy trực thuộc. Tiếp tục ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát gồm: Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020-2025; Chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020 - 2025 và năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối. Xây dựng Đề cương và phân công cán bộ tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát theo Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối.

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, ngăn chặn các biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp thực hiện tốt vai trò, chức năng, tích cực tham gia xây dựng văn hóa doanh nghiệp và chăm lo, bảo vệ lợi ích chính đáng của người lao động. Thực hiện phân công nhiệm vụ và đánh giá xếp loại năm 2020 đối với Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Đảng ủy Khối.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, cấp ủy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo doanh nghiệp trong Khối đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm vừa duy trì ổn định, phục hồi sản xuất, kinh doanh, vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả và đạt được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế chung của cả nước. Các doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19 đã giảm bớt được thua lỗ, đảm bảo việc làm ổn định, duy trì và nâng cao thu nhập cho người lao động, đóng góp vào ngân sách nhà nước. Tính đến hết quý I/2021, tổng doanh thu các tập đoàn, tổng công ty trong Khối ước đạt 345,02 nghìn tỷ đồng, bằng 100%; lợi nhuận trước thuế ước đạt 33,06 nghìn tỷ đồng, tăng 69,9%; nộp ngân sách nhà nước ước đạt 62,2 nghìn tỷ đồng, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2020.

Đồng chí Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối trình bày báo cáo tóm tắt kết quả công tác quý I/2021 của Đảng bộ Khối.
Đồng chí Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối trình bày báo cáo tóm tắt kết quả công tác quý I/2021 của Đảng bộ Khối.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận, góp ý vào dự thảo Báo cáo kết quả công tác quý I năm 2021, đề xuất những giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc của một số tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong công tác tổ chức cán bộ, thực hiện nhiệm vụ chính trị trong quý II/2021.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II năm 2021 với 4 nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng Đảng, 5 nhiệm vụ trọng tâm về lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong đó, tiếp tục chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, phổ biến, tuyên truyền và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đảng ủy Khối sẽ trình Bộ Chính trị Đề án chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Chuẩn bị xây dựng các đề án sửa đổi, bổ sung Quy định số 219-QĐ/TW, ngày 17/4/2009 của Ban Bí thư về Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương với ban cán sự đảng bộ, ngành và đảng đoàn các cơ quan Trung ương; Quy định số 287-QĐ/TW, ngày 08/02/2010 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước (công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn trong đó Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ) và Quy định số 288-QĐ/TW, ngày 08/02/2010 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn trong đó Nhà nước sở hữu từ 50% vốn điều lệ trở xuống. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm khẳng định, nội dung của Đề án rất quan trọng, xác định rõ vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Với những nhiệm vụ công tác quý II/2021, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị từng Ủy viên Ban Chấp hành, với chức trách, nhiệm vụ của mình quyết tâm triển khai tại các ban, đơn vị Đảng ủy Khối, các đảng ủy trực thuộc tổ chức thực hiện đạt hiệu quả theo các chỉ tiêu nhiệm vụ của Nghị quyết lãnh đạo công tác năm 2021. Với các ý kiến tham luận tại Hội nghị, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm yêu cầu Văn phòng Đảng ủy Khối tiếp thu đầy đủ, hoàn thiện văn bản, để sớm ban hành.

Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao Quyết định điều động, luân chuyển đồng chí Hoàng Giang, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.
Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao Quyết định điều động, luân chuyển đồng chí Hoàng Giang, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe công bố Quyết định số 28-QĐNS/TW của Ban Bí thư, điều động, luân chuyển đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020 – 2025 thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020 – 2025, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối trao tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đối với tổ chức đảng trực thuộc đạt doanh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2020.
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối trao tặng Bằng khen đối với tổ chức đảng trực thuộc đạt doanh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2020.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao tặng Bằng khen của Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đối với tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng đảng giai đoạn 2016 – 2020. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối trao tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đối với tổ chức đảng trực thuộc đạt doanh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2020.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.
Đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam tham luận tại Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Xuân Trường
Đồng chí Hồ Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối tham luận tại Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Trí Thành,
Đồng chí Nguyễn Trí Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Phó Bí thư Phụ trách Đảng bộ Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước tham luận tại Hội nghị.
Đồng chí Phạm Đức Ấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam phát biểu.
Đồng chí Phạm Đức Ấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam phát biểu.
Đồng chí Nguyễn Trung Hiếu
Đồng chí Nguyễn Trung Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.

PV

.
.
.
.