.
.

Công bố quyết định kiện toàn Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối, nhiệm kỳ 2019 – 2024

Thứ Hai, 10/05/2021|17:33

Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối vừa tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định kiện toàn bổ sung Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và đồng chí Nguyễn Văn Đông - Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng.
Đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và đồng chí Nguyễn Văn Đông - Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; đồng chí Nguyễn Văn Đông - Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam; cùng các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên BCH Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối DNTW.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Quyết định số 130/QĐ-CĐVC, ngày 20/4/2021 của Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam về việc công nhận bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương khóa IV, nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm 05 đồng chí: đồng chí Chu Đình Động giữ chức danh Chủ tịch, đồng chí Hoàng Minh Thu giữ chức danh Phó Chủ tịch, đồng chí Hoàng Thanh Liêm giữ chức danh Ủy viên Ban Thường vụ, các Ủy viên Ban Chấp hành gồm đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng và Nguyễn Văn Quyết; Quyết định số 131/QĐ-CĐVC, ngày 20/4/2021 về việc công nhận bổ sung Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương khóa IV, nhiệm kỳ 2019 – 2024, công nhận đồng chí Hoàng Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương là Ủy viên Ủy ban Kiểm tra và giữ chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương  phát biểu giao nhiệm vụ cho BCH Công đoàn Cơ quan.
Đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu giao nhiệm vụ cho BCH Công đoàn Cơ quan.

Chúc mừng các đồng chí được tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2019 – 2024, đồng chí Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương mong muốn, dù kiêm nhiệm nhưng các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối phát huy kết quả đạt được của Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối trong những năm qua, nâng cao năng lực, tiếp tục phát động các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động có ý nghĩa để mỗi đoàn viên công đoàn luôn phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy Khối đã đề ra.

Đồng chí Chu Đình Động - Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.
Đồng chí Chu Đình Động - Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan.

* Cùng ngày, Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối đã họp, thảo luận nội dung các dự thảo: phân công nhiệm vụ Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương khóa IV, nhiệm kỳ 2019 – 2024; Quy chế làm việc, kế hoạch công tác công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối năm 2021; Chương trình công tác toàn khóa và một số nội dung khác.

P.V

.
.
.
.