.
.

ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG:

Công bố và trao Quyết định về công tác cán bộ

Thứ Năm, 06/05/2021|09:47

Ngày 05/5, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị công bố và trao Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác cán bộ. Tham dự Hội nghị có đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối: Lê Văn Châu, Nguyễn Đức Phong cùng lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối.

Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương chụp ảnh lưu niệm với 04 đồng chí nhận nhiệm vụ mới.
Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương chụp ảnh lưu niệm với 04 đồng chí nhận nhiệm vụ mới.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về bổ nhiệm cán bộ: Quyết định số 188-QĐ/ĐUK, ngày 19/4/2021 về việc bổ nhiệm đồng chí Ngô Thị Hồng Ninh, Trưởng phòng Hành chính Văn phòng Đảng ủy Khối giữ chức Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối; Quyết định số 189-QĐ/ĐUK, ngày 19/4/2021 bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Thanh Bình, Trưởng phòng Nghiệp vụ Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối; Quyết định số 190-QĐ/ĐUK, ngày 19/4/2021 bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Viết Thanh, Trưởng phòng Bảo vệ chính trị nội bộ Ban Tổ chức Đảng ủy Khối giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối và Quyết định số 204-QĐ/ĐUK, ngày 27/4/2021 bổ nhiệm đồng chí Trần Văn Hòa, Trưởng phòng Giáo vụ Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu giao nhiệm vụ cho 04 đồng chí được Ban Thường vụ được bổ nhiệm
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu giao nhiệm vụ cho 04 đồng chí được Ban Thường vụ được bổ nhiệm.

Chúc mừng 04 đồng chí mới được bổ nhiệm, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối tin tưởng và yêu cầu các đồng chí với kinh nghiệm, năng lực, trình độ của mình cùng với tập thể các ban, đơn vị đoàn kết, tiếp tục tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong lĩnh vực công tác tổ chức, tuyên giáo, đào tạo và văn phòng cấp ủy trong tình hình mới. 

P.V

.
.
.
.