.
.

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tháng 5/2021

Thứ Năm, 27/05/2021|16:59

Ngày 27/5, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ tháng 5/2021. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương chủ trì Hội nghị.
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối: Lê Văn Châu, Nguyễn Đức Phong; đồng chí Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam; đồng chí Lê Đức Thọ - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam và đại diện lãnh đạo các ban Đảng Trung ương; các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến đối với các tờ trình về việc phê duyệt bổ sung quy hoạch cấp ủy trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2025; về nhân sự giới thiệu ứng cử chức vụ Chủ tịch Hiệp hội chủ tàu Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội Việt Nam – Singapore và quy hoạch chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; về việc sửa đổi, bổ sung Quy định số 02-QĐi/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác cán bộ Cơ quan Đảng ủy Khối; dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; dự thảo Báo cáo kết quả công tác ban hành các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; việc sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Đảng bộ Khối trong nhiệm kỳ 2010-2015 và 2015-2020; dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về việc xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Quy định số 07-QĐi/TW, ngày 28/8/2018 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm; dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; cho ý kiến đối với một số nội dung khác.

PV

.
.
.
.