.
.

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2021

Thứ Năm, 15/07/2021|17:58

Ngày 14/7/2021, tại Hà Nội, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 4 (mở rộng) sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Đảng bộ Khối bằng hình thức trực tuyến, kết nối tới 23 điểm cầu trong toàn Đảng bộ Khối.

Đồng chí Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Đồng chí Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Chủ trì Hội nghị có đồng chí Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; đồng chí Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu trung tâm (Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, 105B - 107 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội) có đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương, Ủy Ban Kiểm tra Trung ương, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối: Lê Văn Châu, Nguyễn Đức Phong; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối.

Tại điểm cầu Hội trường Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, có các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối; lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư; trưởng các cơ quan hợp nhất thực hiện chức năng Tổ chức, Kiểm tra, Tuyên giáo, Văn phòng các đảng ủy trực thuộc.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu khai mạc Hội nghị.
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã điểm lại một số nội dung quan trọng tại Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, vừa diễn ra từ ngày 05/7 đến ngày 08/7/2021 tại Hà Nội. Đó là những nội dung hết sức quan trọng, có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội do Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra. Đồng chí nhấn mạnh, năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Tại Hội nghị lần này, Đảng ủy Khối sẽ báo cáo công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021; báo cáo về công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối; Báo cáo kết quả công tác giữa hai kỳ họp Ban Chấp hành của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; Chất vấn và trả lời chất vấn theo Quy định của Đảng. 6 tháng cuối năm 2021, bên cạnh những thuận lợi, sẽ tiếp tục có không ít khó khăn, thách thức. Tiếp thu các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương xác định tập trung, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết công tác năm 2021 bằng những giải pháp phù hợp với tình hình và thực tiễn của doanh nghiệp, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2021, kinh tế thế giới có dấu hiệu phục hồi sau khi nhiều quốc gia triển khai tiêm chủng vắc-xin phòng dịch Covid-19 trên diện rộng; thị trường chứng khoán toàn cầu tăng mạnh, giá vàng và giá dầu tăng cao. Tuy nhiên, sự phục hồi của kinh tế thế giới chưa rõ nét và không ổn định khi vẫn tồn tại nhiều nguy cơ bất ổn từ xung đột chính trị, xung đột thương mại và diễn biến khó lường của dịch Covid-19. Với tinh thần chủ động, sáng tạo, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã lãnh đạo, chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc nghiên cứu, học tập, triển khai, phổ biến, tuyên truyền và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Tập trung triển khai nhiệm vụ năm 2021, chỉ đạo tăng cường công tác xây dựng đảng, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, cơ cấu lại doanh nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua cho Tập thể Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương có thành tích xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2020.
Đồng chí Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương trao tặng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho Tập thể Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương vì đã có thành tích xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2020.

6 tháng đầu năm 2021, Đảng ủy Khối đã tập trung ban hành các văn bản công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025, trọng tâm là: Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025; Quy chế làm việc, Chương trình công tác, Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối và Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời ban hành Chương trình công tác của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; Nghị quyết nhiệm vụ công tác năm, Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021; Nghị quyết về “Thực hiện chuyển đổi số tại các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối Doanh nghiệp Trung ương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” và 13 kế hoạch, 210 quyết định, 33 báo cáo, 44 kết luận và thông báo kết luận cùng nhiều văn bản chỉ đạo cụ thể hóa các nội dung chỉ thị, nghị quyết của Trung ương để lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của các đảng ủy trực thuộc. Ban hành hệ thống văn bản đồng bộ về lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tình hình mới; về tăng cường công tác phát triển đảng viên; tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ,... để lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc tổng kết việc thực hiện Quy định 196-QĐ/TW, Quyết định 197-QĐ/TW ngày 24/11/2008 của Ban Bí thư. Tổ chức Hội nghị tổng kết việc thực hiện Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương và Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư về một số nội dung cụ thể thi hành Điều lệ Đảng; sơ kết Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ”; tiến hành khảo sát sơ kết 02 năm thực hiện Hướng dẫn 17-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy với các cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng của doanh nghiệp.

Đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương  trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021 của Đảng bộ Khối.
Đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021 của Đảng bộ Khối.

Công tác tổ chức học tập, quán triệt triển khai Nghị quyết được đổi mới bằng hình thức trực tuyến, đem lại hiệu quả cao, thiết thực, tiết kiệm. Cùng với việc định hướng kịp thời công tác chính trị, tư tưởng, dư luận xã hội, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong các doanh nghiệp, đơn vị; Đảng ủy Khối đã tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, tuyên dương khen thưởng 26 tập thể là các đảng bộ, chi bộ cơ sở và 11 cá nhân trực tiếp lao động sản xuất có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác; tổng kết Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2020 và phát động Giải Búa liềm vàng năm 2021; Chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm ngày thành lập Đảng và mừng Xuân Tân Sửu 2021; tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo các đảng ủy trực thuộc chỉ đạo đơn vị nghiêm túc thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Các doanh nghiệp trong Khối đi đầu trong công tác quyên góp, ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng, chống dịch Covid-19 của Chính phủ và hỗ trợ các địa phương trong phòng, chống dịch Covid-19. Đẩy mạnh tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Kiện toàn Ban Chỉ đạo 35 của Đảng ủy Khối và chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc kiện toàn Ban Chỉ đạo 35 sau Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Xây dựng Kế hoạch, Quy chế hoạt động của trang mạng xã hội Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối.

Đồng chí Nguyễn Đức Phong - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trình bày báo cáo tóm tắt công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối.
Đồng chí Nguyễn Đức Phong - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương báo cáo tóm tắt công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối.

Công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được duy trì có nền nếp, đúng nguyên tắc, khách quan, công tâm, đúng quy trình, quy định, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong đảng bộ. Qua kiểm tra, giám sát, một số cấp ủy có sai phạm, buông lỏng vai trò lãnh đạo của đảng, không thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ được Đảng uỷ Khối lãnh đạo, chỉ đạo kiên quyết, kịp thời khắc phục, ổn định tình hình và tiếp tục phát triển. Trong 6 tháng năm 2021, cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra 262 tổ chức đảng và 1.960 đảng viên (473 đồng chí là cấp ủy viên), giám sát 380 tổ chức đảng và 2.430 đảng viên (609 đồng chí là cấp ủy viên); qua kiểm tra, giám sát đã kết luận 02 tổ chức đảng, 36 đảng viên thực hiện chưa tốt. Ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra chuyên đề 755 tổ chức đảng và giám sát chuyên đề 276 tổ chức đảng, 957 đảng viên (503 đồng chí là cấp ủy viên). Cấp ủy các cấp và chi bộ thi hành kỷ luật 99 trường hợp; giải quyết tố cáo đối với 06 đảng viên.

Đồng chí Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể và các cá nhân có thành tích trong thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016-2020.
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2021; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 - 2020.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 bùng phát, Đảng uỷ Khối và cấp uỷ các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo các doanh nghiệp trong Khối đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm vừa duy trì ổn định, phục hồi sản xuất, kinh doanh, vừa chủ động phòng chống dịch Covid-19 tại doanh nghiệp, tích cực tham gia vào công tác phòng chống dịch bệnh của cả nước và đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế chung của cả nước. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 của toàn Khối như sau: Tổng doanh thu các tập đoàn, tổng công ty trong Khối ước đạt 717,48 nghìn tỷ đồng, tăng 4,43%; lợi nhuận trước thuế ước đạt 76,45 nghìn tỷ đồng, tăng 77,7%; nộp ngân sách nhà nước ước đạt 114,53 nghìn tỷ đồng, tăng 3,21% so với cùng kỳ năm 2020.

Công tác phòng, chống dịch bệnh tại doanh nghiệp được chú trọng, quan tâm, có nhiều giải pháp cấp bách phòng, chống và khắc phục ảnh hưởng của dịch bệnh, như: Ban hành Quy trình kiểm soát dịch tại đơn vị; phun khử khuẩn trụ sở công ty; yêu cầu người lao động và khách hàng khai báo y tế khi đến làm việc, liên hệ công tác; tổ chức xét nghiệm, tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho người lao động; bố trí cơ sở vật chất cho người lao động lưu trú tập trung tại trụ sở công ty để phòng dịch bệnh và duy trì sản xuất; tổ chức đón công nhân từ vùng có dịch đến công ty; triệt để xử lý công việc trên môi trường số,...

Các doanh nghiệp trong Khối đã tích cực, chủ động hỗ trợ cộng đồng phòng, chống dịch. Các ngân hàng thực hiện nhiều giải pháp để hỗ trợ khách hàng như: Điều hành lãi suất vay, phí dịch vụ; cơ cấu lại nợ, giữ nguyên nhóm nợ theo quy định hiện hành; miễn phí giao dịch chuyển tiền ủng hộ kinh phí phòng, chống dịch Covid-19. Các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực giao thông vận tải cung cấp vé miễn phí cho nhân viên y tế; miễn phí vận chuyển hàng hóa, trang thiết bị phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh; hỗ trợ vận chuyển nông sản cho nông dân; thực hiện các chuyến bay chở công dân Việt Nam hồi hương về nước; hỗ trợ đổi trả vé, bảo lưu định danh vé cho hành khách. Các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực thương mại, dịch vụ hỗ trợ dịch vụ cước di động cho lực lượng hỗ trợ phòng chống dịch; miễn phí đường truyền Internet cho các khu vực cách ly; hỗ trợ nhắn tin tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19... Để kịp thời hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, trong 6 tháng đầu năm, các đơn vị trong Khối đã ủng hộ trên 3.318 tỷ đồng (trong đó ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 gần 2.800 tỷ đồng, ủng hộ công tác phòng, chống dịch bằng tiền hoặc hiện vật quy đổi thành tiền là trên 519 tỷ đồng).

Hội nghị đã tiến hành thảo luận và nhận được nhiều ý kiến đóng góp cụ thể, có chất lượng, mang tính xây dựng của các đại biểu nhằm thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Đảng bộ Khối trong thời gian tới. 

đồng chí Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối trao Kỷ niệm chương
Đồng chí Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tuyên giáo" cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Ghi nhận kết quả đạt được của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương trong 6 tháng đầu năm, đồng chí Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương biểu dương Đảng ủy Khối, các cấp ủy đảng trực thuộc, đội ngũ cán bộ, đảng viên và toàn thể người lao động tại các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối về những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2021. Trước bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, khó kiểm soát, có thể còn kéo dài, đồng chí Trần Tuấn Anh yêu cầu các cấp ủy đảng thuộc Khối Doanh nghiệp Trung ương tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của doanh nghiệp; sử dụng có hiệu quả nguồn lực của doanh nghiệp nhà nước, nhất là các chính sách, biện pháp bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội để vượt qua những khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra, cùng cả nước thực hiện các giải pháp khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 có hiệu quả, góp phần nhanh chóng phục hồi tăng trưởng kinh tế. Đảng bộ Khối đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng thời nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm sai phạm. Thông qua hoạt động kiểm tra, giám sát nhằm xây dựng các tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn mới.

Đồng chí Trưởng Ban Kinh tế Trung ương yêu cầu đẩy mạnh thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 12/NQ-TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Lãnh đạo các đảng bộ trực thuộc tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết, tập trung đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp; tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp để bảo đảm thực hiện mục tiêu kép trong phòng chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm thu nhập, việc làm cho người lao động và làm nòng cốt đi đầu trong thực hiện công tác an sinh xã hội theo chủ trương của Đảng, Nhà nước.

đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối nhận Kỷ niệm chương
Đồng chí Lê Văn Châu, Phó Bí thư Đảng ủy Khối trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Nội chính Đảng" cho đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối. 

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương và các ý kiến tham luận tại Hội nghị, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đề nghị Văn phòng Đảng ủy Khối tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp, bổ sung hoàn chỉnh các văn bản: kế hoạch, chương trình công tác và triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ Khối.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Y Thanh Hà Niê Kđăm trân trọng cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các Ban, Bộ, Ngành, Cơ quan Trung ương đã thường xuyên quan tâm, động viên, tháo gỡ các khó khăn và chỉ đạo kịp thời đối với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và các doanh nghiệp trong Khối thời gian qua, đồng thời bày tỏ mong muống tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ hơn nữa trong thời gian tới.

đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối  trao Kỷ niệm chương
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Nội chính Đảng" cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Trần Tuấn Anh, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho tập thể Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương vì đã có thành tích xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2020 của Đảng ủy Khối; trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2021; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 - 2020; trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo”, Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nội chính Đảng” cho các cá nhân trong Đảng bộ Khối.

Một số hình ảnh các đại biểu tham luận tại Hội nghị:

Đồng chí Phạm Đức Long, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc Tập đoàn Bưu Chính Viễn thông Việt Nam tham gia ý kiến vào dự thảo Báo cáo.
Đồng chí Phạm Đức Long, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.
Đồng chí Phạm Quang Dũng, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Phó Bí thư Đảng ủy phụ trách Đảng bộ, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.
Đồng chí Phạm Quang Dũng, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Phó Bí thư Đảng ủy phụ trách Đảng bộ, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.
Đồng chí Đặng Ngọc Hòa, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Hàng không Việt Nam.
Đồng chí Đặng Ngọc Hòa, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Hàng không Việt Nam.
Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.
Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.
Đại biểu tại điểm cầu điểm cầu trung tâm (Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, 105B - 107 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội)
Đại biểu tại điểm cầu trung tâm (Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, 105B - 107 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội)
Đại biểu tại điểm cầu Hội trường Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.
Đại biểu tại điểm cầu Hội trường Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

P.V

 

.
Các bài viết khác:
.
.
.