.
.

Họp Tổ Biên tập xây dựng Đề án sửa đổi, bổ sung Quyết định 219-QĐ/TW của Ban Bí thư

Thứ Tư, 15/09/2021|14:40

Ngày 13/9, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức họp Tổ Biên tập xây dựng Đề án sửa đổi, bổ sung Quyết định 219-QĐ/TW, ngày 17/4/2009 của Ban Bí thư về việc ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương với ban cán sự đảng bộ, ngành và đảng đoàn các cơ quan Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Đức Phong - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Tổ trưởng Tổ Biên tập phát biểu tại cuộc họp.
Đồng chí Nguyễn Đức Phong - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Tổ trưởng Tổ Biên tập phát biểu tại cuộc họp.

Đồng chí Nguyễn Đức Phong - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Tổ trưởng Tổ Biên tập chủ trì cuộc họp. Tham dự buổi họp có thành viên Tổ Biên tập Đề án, đại diện một số bộ, ban, ngành liên quan, đại diện đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Khối.

Tại buổi họp, các đại biểu đã thảo luận và cho ý kiến cụ thể, chi tiết vào dự thảo Báo cáo tổng kết 12 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương với các ban cán sự đảng bộ ngành và đảng đoàn các cơ quan Trung ương theo Quyết định số 219-QĐ/TW của Ban Bí thư và dự thảo Đề án sửa đổi, bổ sung Quyết định số 219-QĐ/TW, ngày 17/4/2009 của Ban Bí thư về ban hành Quy chế phối hợp công tác của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương với các ban cán sự đảng bộ ngành và đảng đoàn các cơ quan Trung ương.

Đề án sửa đổi, bổ sung Quyết định 219-QĐ/TW gồm hai phần. Phần thứ nhất: Tổng kết 12 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương với các ban cán sự đảng bộ, ngành và đảng đoàn các cơ quan Trung ương theo Quyết định số 219-QĐ/TW, ngày 17/4/2009 của Ban Bí thư. Phần thứ hai: Đề xuất sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương với các ban cán sự đảng bộ, ngành và đảng đoàn các cơ quan Trung ương theo Quyết định số 219-QĐ/TW của Ban Bí thư.

Các đại biểu đã phân tích kết quả phối hợp giữa Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương với ban cán sự đảng bộ, ngành và đảng đoàn các cơ quan Trung ương trong quán triệt, thực hiện các nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và các văn bản pháp luật của Nhà nước; Về phối hợp trong công tác tổ chức và cán bộ; Về phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát giải quyết khiếu nại, tố cáo; Phối hợp trong lãnh đạo công tác công đoàn, đoàn thanh niên; Chế độ làm việc và thông tin giữa Đảng ủy Khối và các ban cán sự đảng, đảng đoàn thực hiện Quy chế phối hợp và chi tiết những nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp công tác ban hành kèm theo Quyết định số 219-QĐ/TW của Ban Bí thư đề phù hợp với tình hình hiện nay.

Kết luận buổi họp, đồng chí Nguyễn Đức Phong - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Tổ trưởng Tổ Biên tập tiếp thu các ý kiến góp ý và yêu cầu từng thành viên Tổ Biên tập tiếp tục nghiên cứu, gửi về Đảng ủy Khối để bộ phận thường trực sớm hoàn thiện để trình Ban Bí thư.

PV

.
.
.
.