.
.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương làm việc với 03 đảng ủy trực thuộc

Thứ Hai, 08/11/2021|16:42

Ngày 5/11, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã có buổi làm việc với 03 đảng ủy trực thuộc: Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam, Đảng ủy Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam và Đảng ủy Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo buổi làm việc.
Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo buổi làm việc.

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; các đồng chí Phó Bí thư Đảng uỷ Khối: Lê Văn Châu, Hồ Xuân Trường và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

Được thành lập từ năm 2012, hiện nay, Đảng bộ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam có 3.603 đảng viên sinh hoạt tại 213 chi bộ. Trong những năm qua, quá trình chuyển đổi mạnh mẽ loại hình doanh nghiệp nhà nước sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Các doanh nghiệp có sự tham gia góp vốn chủ sở hữu cũng như tham gia quản lý, điều hành của nhiều cổ đông ngoài nhà nước, kể cả cổ đông là tổ chức, cá nhân nước ngoài. Đảng ủy Tổng công ty và các cấp ủy đảng trực thuộc luôn giữ vững nguyên tắc của Đảng trong sinh hoạt, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, phát huy tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ, tự phê bình và phê bình. Đảng ủy đã triển khai thực hiện nghiêm công tác đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X.

Đồng chí Lại Xuân Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam báo cáo tại buổi làm việc.
Đồng chí Lại Xuân Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam báo cáo tại buổi làm việc.

Đảng bộ Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) là Đảng bộ cơ sở, có 18 chi bộ trực thuộc với 336 đảng viên. Trước những khó khăn do tình hình dịch bệnh, Đảng ủy, HĐTV và Ban Tổng giám đốc VEC đã có nhiều nỗ lực, lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, các cơ quan, đơn vị nêu cao ý thức trách nhiệm, khắc phục khó khăn, phát huy đoàn kết, gắn bó, nâng cao hiệu quả, năng suất lao động vừa đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh, hoàn thành nhiệm vụ chính trị cũng như công tác xây dựng Đảng, góp phần quan trọng đưa Tổng công ty từng bước khắc phục khó khăn, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Công tác Đảng tại Tổng công ty và các đơn vị thành viên được thực hiện theo đúng quy định của Trung ương cà cấp ủy các cấp, nề nếp sinh hoạt được đảm bảo, dân chủ trong sinh hoạt, điều hành được phát huy.

Đồng chí Trương Việt Đông, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam báo cáo tại buổi làm việc.
Đồng chí Trương Việt Đông, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam báo cáo tại buổi làm việc.

Đảng bộ Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 109-QĐ-ĐUK ngày 14/12/1995 của Đảng ủy Khối Cơ quan Kinh tế Trung ương, trực thuộc Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; tháng 11/2019 chuyển về trực thuộc Đảng bộ Ủy ban Quản lý Vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Thực hiện các quyết định của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, tháng 9/2021 Đảng bộ Tổng công ty chính thức chuyển về trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương. Đảng bộ Tổng công ty hoạt động trong doanh nghiệp cổ phần, Nhà nước giữ 51% vốn điều lệ. Đảng bộ Tổng công ty không bao gồm toàn thể các đơn vị, mà chỉ gồm các đơn vị có trụ sở chính đóng trên địa bàn thành phố Hà Nội, có 11 chi bộ trực thuộc, 143 đảng viên. Tổng công ty hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất Lâm nghiệp: trồng chăm sóc, quản lý bảo vệ, khai thác rừng trồng, chế biến gỗ, sản xuất ván nhân tạo, ván sợi MDF và sản xuất sản phẩm khác từ gỗ. Với trên 43 nghìn ha quản lý, sử dụng nằm chủ yếu ở địa bàn vùng sâu vùng xa, vùng biên giới, bên cạnh nhiệm vụ đảm bảo kinh doanh có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước đầu tư tại đơn vị, Tổng công ty còn đi đầu trong việc dẫn dắt kỹ thuật trồng rừng thâm canh cao, nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc miền núi, góp phần đảm bảo an toàn xã hội, an ninh quốc phòng, biên giới. Tổng số cán bộ, người lao động của cơ quan Tổng công ty và các công ty thành viên hiện có khoảng 9.600 người. Hiện nay Đảng ủy Tổng công ty được ủy quyền quyết định kết nạp đảng và khai trừ đảng viên.

Đồng chí Trần Quốc Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam báo cáo tại buổi làm việc.
Đồng chí Trần Quốc Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam báo cáo tại buổi làm việc.

Báo cáo với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, đại diện Thường trực 03 Đảng ủy trực thuộc đã trình bày đặc điểm, tình hình của đơn vị, những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất trong công tác xây dựng đảng, tổ chức, cán bộ, tuyên giáo, dân vận và kiểm tra, giám sát, các hoạt động của công đoàn và đoàn thanh niên Tổng công ty.

Ghi nhận những ý kiến, kiến nghị, đề xuất của 03 đảng ủy trực thuộc mới chuyển về Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối yêu cầu các ban, đơn vị Đảng ủy Khối phối hợp chặt chẽ, hướng dẫn, giúp đỡ 03 đơn vị. Nhấn mạnh vị trí, vai trò của 03 Tổng công ty trong thực hiện nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước giao, đồng chí Nguyễn Long Hải cho biết, nhằm bảo đảm cho đơn vị hoạt động đúng định hướng, các cấp ủy, tổ chức đảng phải chú trọng công tác kiện toàn hệ thống tổ chức, đổi mới phương thức lãnh đạo; nghiêm túc quán triệt các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng Đảng... Đồng thời, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, quản lý, phát triển đảng viên, kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

P.V

.
Các bài viết khác:
.
.
.