.
.

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

Thứ Tư, 03/11/2021|20:58

Ngày 03/11, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ. Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; các đồng chí Phó Bí thư Đảng uỷ Khối: Lê Văn Châu, Hồ Xuân Trường và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và cho ý kiến vào các tờ trình về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ các đồng chí Thường trực, Ủy viên BTV, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025; báo cáo về kết quả bước 4 và triển khai bước 5 quy trình giới thiệu nhân sự kiện toàn BTV Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025; về việc kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ một số đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025; về nhân sự bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021 - 2026 và kiện toàn chức danh Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, nhiệm kỳ 2020 - 2025 của một số đảng ủy trực thuộc; dự thảo Chương trình thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” và một số nội dung khác.

P.V

.
.
.
.