.
.

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

Thứ Năm, 25/11/2021|08:16

Ngày 23/11, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ. Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; các đồng chí Phó Bí thư Đảng uỷ Khối: Lê Văn Châu, Hồ Xuân Trường và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và cho ý kiến vào các tờ trình: về tiêu chí, mức xếp loại, phương pháp đánh giá, xếp loại đảng bộ trực thuộc; kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân năm 2021; báo cáo Sơ kết thực hiện Kết luận số 202-KL/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; kiện toàn ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025 đảng ủy trực thuộc; kết quả giám sát chuyên đề tại các đảng ủy trực thuộc; quy chế về công tác dân vận của Đảng ủy Khối; đề xuất Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021; dự thảo Báo cáo việc thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK, ngày 17/7/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối Doanh nghiệp Trung ương đến năm 2020” và một số nội dung khác.

* Cùng ngày, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành. Chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Nguyễn Đức Phong - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối: Lê Văn Châu, Hồ Xuân Trường. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối.

Đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Minh Bình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.
Đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Minh Bình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

Thừa ủy quyền của Ban Bí thư, đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã trao Quyết định số 389-QĐNS/TW, ngày 15/11/2021 cho đồng chí Trần Minh Bình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam về chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đại biểu bỏ phiếu giới thiệu nhân sự kiện toàn, bổ sung Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.
Các đại biểu bỏ phiếu giới thiệu nhân sự kiện toàn, bổ sung Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tiến hành (bước 5) bỏ phiếu biểu quyết nhân sự đề nghị chỉ định bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đề nghị các đảng ủy trực thuộc kiểm tra, giám sát các đơn vị cấp dưới thực hiện tốt hơn nữa công tác Đảng. Đồng thời, tiếp tục thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển sản xuất kinh doanh. Kiểm tra, đôn đốc kế hoạch sản xuất, kinh doanh, bảo toàn, phát triển vốn và các nguồn lực Nhà nước giao.

PV

.
Các bài viết khác:
.
.
.