.
.

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

Thứ Năm, 13/01/2022|23:43

Ngày 12/01/2022, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ. Đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; các đồng chí Phó Bí thư Đảng uỷ Khối: Lê Văn Châu, Hồ Xuân Trường và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và cho ý kiến vào các dự thảo về việc: bầu Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025; Công tác cán bộ của đơn vị trực thuộc; Xếp loại chất lượng cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo cấp ban Đảng ủy Khối trở lên năm 2021; Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên năm 2021; Xếp loại chất lượng tổ chức đảng, tập thể cá nhân lãnh đạo, quản lý năm 2021; Chương trình công tác năm 2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và một số nội dung khác.

PV

.
Các bài viết khác:
.
.
.