.
.

Hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức theo Quy định số 164-QĐ/TW của Bộ Chính trị

Thứ Sáu, 01/04/2022|13:55

Trong 2 ngày (30-31/3), Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho hơn 1.000 đại biểu bằng hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với 37 đảng ủy trực thuộc.

PGS,TS Bùi Quang Tuấn, Viện trưởng Viện kinh tế, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam truyền đạt chuyên đề .
PGS,TS Bùi Quang Tuấn, Viện trưởng Viện kinh tế, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam truyền đạt chuyên đề.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu chính, trụ sở Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (số 105B-107 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội) có đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; đồng chí Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối; cán bộ, chuyên viên các ban, đơn vị tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối.

Tham dự Hội nghị tại các điểm cầu có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV/HĐQT, Thành viên HĐTV/HĐQT, Tổng giám đốc các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối.

Trong thời gian 2 ngày, các đại biểu tham dự Hội nghị vừa nghiên cứu, vừa được nghe PGS,TS Bùi Quang Tuấn, Viện trưởng Viện kinh tế, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam truyền đạt chuyên đề “Những định hướng, chính sách, giải pháp phục hồi kinh tế theo phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19” và TS Nguyễn Bình Giang, Phó Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu kinh tế, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam truyền đạt chuyên đề “Hội nhập kinh tế quốc tế với các hiệp định thương mại tự do, hiệp định hợp tác mới - cơ hội và thách thức đặt ra đối với doanh nghiệp Nhà nước; tác động của tình hình thế giới hiện nay đến kinh tế Việt Nam”.

TS Nguyễn Bình Giang, Phó Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu kinh tế, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam truyền đạt chuyên đề
TS Nguyễn Bình Giang, Phó Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu kinh tế, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam truyền đạt chuyên đề

Cùng với những thông tin về chính sách, giải pháp phụ hổi kinh tế trong tình hình mới, PGS,TS Bùi Quang Tuấn và TS Nguyễn Bình Giang cũng chia sẻ tình hình Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế và các hiệp định thương mại tự do, ảnh hưởng của cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraina. Đồng thời nhấn mạnh vai trò, vị trí của doanh nghiệp nhà nước mở đường, mở rộng các chuỗi sản xuất, cung ứng và chuỗi giá trị trong nước, khu vực và thế giới. Nâng cao chất lượng, hiệu quả, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhà nước để làm tốt vai trò dẫn dắt phát triển các doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế khác, bảo đảm doanh nghiệp Việt Nam thật sự trở thành lực lượng nòng cốt trong phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.

Ngày 01/02/2013, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 164-QĐ/TW về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhằm mục đích: Bồi dưỡng, cập nhật thông tin, kiến thức mới và kỹ năng nghiệp vụ nhằm nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng trong tình hình mới.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu chính.
Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu chính.

PV

.
.
.
.