.
.

Hội nghị chuyên đề "Phát triển đảng viên ở tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên trong Khối Doanh nghiệp Trung ương"

Thứ Năm, 28/04/2022|18:59

Sáng ngày 28/4/2022, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị chuyên đề “Phát triển đảng viên ở tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên trong Khối Doanh nghiệp Trung ương”. Đồng chí Nguyễn Long Hải, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

abc
Đồng chí Nguyễn Long Hải, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Chủ trì Hội nghị, có đồng chí Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Chu Đình Động, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng uỷ Khối; đồng chí Vũ Trí Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Trưởng Ban Dân vận Đảng uỷ Khối và đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Tới dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các vụ của Ban Nội chính Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, trưởng các ban, đơn vị Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Dự Hội nghị còn có đại diện Thường trực các đảng ủy trực thuộc; các đồng chí Trưởng Cơ quan hợp nhất thực hiện chức năng tổ chức, chủ tịch công đoàn, bí thư đoàn thanh niên các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối.

Đồng chí Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu khai mạc Hội nghị đã nhấn mạnh: Công tác phát triển đảng là một nhiệm vụ, một nội dung rất quan trọng trong công tác xây dựng đảng. Trong thời gian qua, Đảng ủy Khối cũng xác định đây là một nhiệm vụ trọng tâm và đã được cụ thể hóa trong Nghị quyết Đại hội của các nhiệm kỳ, đã ban hành nhiều văn bản, nghị quyết, kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối triển khai thực hiện phát triển đảng viên trong doanh nghiệp và đã đạt được nhiều kết quả. Đối với các đảng ủy trực thuộc Khối, công tác phát triển đảng cũng được xác định là nhiệm vụ rất quan trọng, là nguồn bổ sung cán bộ cho đảng, cho doanh nghiệp. Để nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng thì việc giới thiệu, bồi dưỡng nguồn phát triển đảng cũng là một khâu rất quan trọng, trong đó tổ chức công đoàn và đoàn thanh niên có vai trò lớn. Hội nghị nhằm đánh giá rõ hơn thực trạng, kết quả, hạn chế, nguyên nhân, trao đổi kinh nghiệm và đề ra nhiệm vụ, giải pháp phát triển đảng viên, qua đó giúp các cấp ủy tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo đối với tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên thực hiện tốt các giải pháp, phát triển đảng viên theo chỉ tiêu, đáp ứng yêu cầu công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp.

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Vũ Trí Thắng, Trưởng Ban Dân vận Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương cho biết: Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương gồm 38 đảng bộ trực thuộc (32 đảng bộ cấp trên cơ sở, 01 đảng bộ được giao một số quyền cấp trên cơ sở, 05 đảng bộ cơ sở), trong đó có 36 đảng bộ tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng, 02 đảng bộ cơ quan. Hiện nay, toàn Đảng bộ Khối có 1.169 tổ chức cơ sở đảng (731 đảng bộ cơ sở, 438 chi bộ cơ sở), trong đó có 23 đảng ủy cơ sở được thí điểm giao một số quyền cấp trên cơ sở, 96 đảng ủy cơ sở được ủy quyền kết nạp và khai trừ đảng viên, 154 đảng bộ bộ phận, 5.568 chi bộ trực thuộc và 87.428 nghìn đảng viên. Các tổ chức đảng, đảng viên trong Đảng bộ Khối hoạt động rộng khắp trong toàn quốc và một số ở nước ngoài; tổ chức đảng trong các đơn vị thành viên của tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp, đơn vị chủ yếu thuộc Đảng bộ Khối, các tổ chức đảng còn lại trực thuộc cấp ủy địa phương. Một số chi bộ có số lượng đảng viên đông, hoạt động phân tán. Các tổ chức cơ sở đảng và chi bộ trực thuộc chủ yếu trong các loại hình doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối.

Đồng chí Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị.

Đảng ủy Khối không có chính quyền cùng cấp, không có Công đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương. Mô hình tổ chức công đoàn không thống nhất với tổ chức đảng. Hiện nay, trong Khối có 38 tổ chức công đoàn, 589.356 đoàn viên công đoàn trong các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trực thuộc nhiều cấp khác nhau gồm: 09 đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; 04 đơn vị trực thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam và 25 đơn vị trực thuộc công đoàn ngành. Với đặc thù trên đã tác động một phần đến công tác quản lý và phát triển đảng viên.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Khối Doanh nghiệp Trung ương có mô hình tương ứng với mô hình tổ chức Đảng trong Khối Doanh nghiệp Trung ương với 38 cơ sở Đoàn trực thuộc, số Đoàn cấp trên cơ sở trực thuộc Đoàn tương đương cấp huyện là 19; Đoàn cấp cơ sở là 815, với 92.619 đoàn viên.

Thời gian qua, Đảng ủy Khối chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc thực hiện nghiêm túc các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác phát triển đảng viên. Các cấp ủy trực thuộc đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của Đảng ủy Khối, qua đó nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên về công tác phát triển đảng viên; kịp thời xây dựng các văn bản để cụ thể hóa các quy định, hướng dẫn của Trung ương và Đảng ủy Khối tương đối phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.

Các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên trong Khối luôn xác định tham gia xây dựng Đảng, phát triển đảng viên trẻ là nhiệm vụ trọng tâm nên thường xuyên chú trọng, bồi dưỡng đoàn viên thanh niên, đoàn viên công đoàn ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp. Đồng thời, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, trang bị nhận thức, sự hiểu biết về mục tiêu, lý tưởng của Đảng, vun đắp hoài bão, định hướng cho đoàn viên động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn. Mặt khác, thông qua các phong trào thi đua sáng tạo trong lao động sản xuất kinh doanh, đã phát hiện, tạo điều kiện để những nhân tố tích cực từ tổ chức đoàn, tổ chức công đoàn được cống hiến, rèn luyện, thử thách và phấn đấu trở thành đảng viên. Trên cơ sở giới thiệu các quần chúng ưu tú của tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, tổ chức Đảng giao nhiệm vụ để thử thách, phân công đảng viên chính thức giúp đỡ những quần chúng phấn đấu vào Đảng, đồng thời, giao cho tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên tiếp tục theo dõi, giúp đỡ.

Để tạo môi trường thuận lợi cho đoàn viên là công nhân, người lao động phấn đấu, rèn luyện, 5 năm qua, tổ chức công đoàn đã phát động hơn 300 đợt phong trào thi đua yêu nước, thi đua sáng tạo, điển hình là phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “dân vận khéo”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua các đợt thi đua đã phát hiện nhiều nhân tố mới đóng góp tích cực vào sự phát triển doanh nghiệp; đã có 477 sáng kiến được áp dụng trong sản xuất, ước tính giá trị làm lợi hàng trăm tỷ đồng. Giai đoạn 2015-2021, 56.529 đoàn viên công đoàn tham gia học tập lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng; 52.182 đoàn viên công đoàn được tổ chức công đoàn giới thiệu cho tổ chức đảng xem xét kết nạp; 36.229 đoàn viên công đoàn được kết nạp Đảng.

Đồng chí Vũ Trí Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Trưởng Ban Dân vận Đảng uỷ Khối báo cáo tóm tắt  kết quả công tác phát triển đảng viên ở tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên trong Khối Doanh nghiệp Trung ương.
Đồng chí Vũ Trí Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Trưởng Ban Dân vận Đảng uỷ Khối báo cáo tóm tắt kết quả công tác phát triển đảng viên ở tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên trong Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Căn cứ nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, tổ chức Đoàn đã xây dựng kế hoạch tạo nguồn phù hợp với các chỉ tiêu kết nạp đảng hằng năm và trong cả nhiệm kỳ của tổ chức đảng; xây dựng chương trình rèn luyện đoàn viên nhằm đánh giá, xếp loại đoàn viên hằng năm, tạo nguồn cho việc bình chọn đoàn viên ưu tú để xem xét kết nạp Đảng. Chương trình Rèn luyện đoàn viên được triển khai rộng rãi gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các phong trào hành động cách mạng, thi đua yêu nước như:“Tuổi trẻ xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”…đã tạo điều kiện, môi trường cho đoàn viên, thanh niên rèn luyện bản thân và trưởng thành về mọi mặt. Giai đoạn 2015-2021, đã có 24.892 đoàn viên ưu tú tham gia học tập lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng; 19.933 đoàn viên ưu tú được tổ chức đoàn giới thiệu cho tổ chức đảng xem xét kết nạp; 15.689 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng.

Hiện nay, việc thực hiện quy trình giới thiệu của tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên đã có những chuyển biến, từ công tác tạo nguồn, nhận xét, giới thiệu kết nạp đã bám sát các nguyên tắc, quy trình, thầm quyền, thủ tục theo quy định của Trung ương. Việc phối hợp với tổ chức Đảng trong thẩm tra, xác minh lý lịch của người xin vào Đảng được thực hiện nghiêm túc, làm rõ những vấn đề về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay, việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống đối với người vào Đảng và người thân. Tuy nhiên, việc kết nạp đối với công nhân, người lao động trực tiếp đạt tỷ lệ thấp do có nhiều lao động thời vụ, người lao động trực tiếp tại các công trường, công trình tại các khu vực khó khăn, địa bàn xa khu trung tâm thường hay di chuyển, biến động, trình độ học vấn chưa đạt điều kiện để được kết nạp.

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương trao đổi với các đại biểu tham dự Hội nghị về công tác phát triển đảng ở tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên trong Khối Doanh nghiệp Trung ương.
Đồng chí Nguyễn Long Hải, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương trao đổi với các đại biểu tham dự Hội nghị về công tác phát triển đảng ở tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên trong Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhấn mạnh: Trong thời gian qua, các cấp ủy, chi bộ đã quan tâm đã làm tốt công tác tạo nguồn, kết nạp, công nhận chính thức đảm bảo nguyên tắc, quy trình, thẩm quyền, thủ tục. Đảng viên mới kết nạp nhìn chung đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, chất lượng theo các quy định, hướng dẫn của Trung ương. Nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III đề ra chỉ tiêu kết nạp 2.200 đảng viên/năm; Nghị quyết công tác năm 2021 của Đảng ủy Khối đề ra chỉ tiêu kết nạp toàn Đảng bộ Khối là 2.800 đảng viên. Trên thực tế, tính đến tháng 12/2021, toàn Đảng bộ Khối đã kết nạp được 3.064 đảng viên (vượt 38,45% chỉ tiêu nghị quyết Đại hội, vượt 9,42% chỉ tiêu kết nạp theo kế hoạch năm 2021), trong đó Đoàn viên thanh niên là 1.716 đồng chí, chiếm 56% tổng số đảng viên kết nạp.

Đồng chí chỉ rõ: Việc đánh giá rõ thực trạng, kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân và đề ra nhiệm vụ, giải pháp để phát triển đảng viên từ nguồn đoàn viên ưu tú của tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên trong Khối, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III, trong đó có chỉ tiêu về phát triển đảng viên, đủ năng lực, trình độ để bổ sung nguồn cán bộ cho Đảng, đáp ứng yêu cầu công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp là vấn đề quan trọng, cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

Đồng chí Nguyễn Long Hải yêu cầu: Trong thời gian tới các cấp uỷ đảng tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác phát triển đảng viên. Các cấp ủy lãnh đạo, thực hiện tốt các quy định, hướng dẫn của Trung ương và Đảng ủy Khối về công tác phát triển đảng viên để cụ thể hóa, xây dựng và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch kết nạp đảng viên hằng năm phù hợp với tình hình thực tế của đảng bộ nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác kết nạp đảng và chuyển đảng chính thức.

Tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên tham mưu cho cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát việc phát triển đảng viên, thống nhất việc lấy kết quả giới thiệu nguồn phát triển đảng viên là tiêu chí để đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức công đoàn, đoàn thanh viên ở mỗi cấp hằng năm. Khắc phục, chấn chỉnh trong khâu giới thiệu quần chúng ưu tú cho tổ chức Đảng xem xét kết nạp đối với tổ chức công đoàn, tổ chức đoàn thanh niên, tránh tình trạng qua loa, đại khái, hợp thức hóa trong việc đề xuất với cấp ủy về công tác kết nạp đảng viên. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức về Đảng, lý tưởng cách mạng, phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống và động cơ phấn đấu vào Đảng của quần chúng. Lãnh đạo, chỉ đạo lựa chọn đoàn viên, công đoàn viên ưu tú giới thiệu cho tổ chức Đảng. Lựa chọn những cán bộ đoàn, đoàn viên ưu tú có trình độ, triển vọng phát triển tốt để đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch tạo nguồn cho đội ngũ cán bộ chủ chốt, cấp ủy và lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp.

Tham mưu cho các cấp ủy tiếp tục lãnh đạo, thực hiện tốt công tác phát hiện, tạo nguồn; chủ động bám sát kế hoạch kết nạp đảng viên hằng năm của cấp ủy để thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, đúng quy trình, thủ tục kết nạp đảng viên theo các quy định của Đảng và Quy định số 58-QĐ/TW, ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị về “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”; quần chúng ưu tú được giới thiệu kết nạp phải đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, coi trọng cả số lượng và chất lượng; kết hợp chặt chẽ giữa kết nạp đảng viên với giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện và sàng lọc đưa những đoàn viên không ưu tú, không đủ tiêu chuẩn, điều kiện ra khỏi danh sách dự nguồn.

Đổi mới chương trình rèn luyện đoàn viên, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, quê hương, đất nước…phát huy tốt vai trò của tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, thực hiện tốt vai trò chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên; kịp thời phát hiện những nhân tố tích cực đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn giới thiệu cho Đảng bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên; làm nòng cốt tuyên truyền, vận động, giúp đỡ đoàn viên, thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, cán bộ đoàn dù chuyên trách hay kiêm nhiệm đều cần lựa chọn những đồng chí có tâm huyết, tinh thần trách nhiệm cao, là người có uy tín, biết tập hợp quần chúng, có trình độ chuyên môn vững vàng để lãnh đạo các tổ chức chính trị xã hội của đơn vị; coi trong nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú từ khâu giới thiệu kết nạp, trong suốt quá trình quản lý, rèn luyện để đảm bảo tiêu chuẩn, nhiệm vụ, nâng cao tỷ lệ kết nạp trong tổ chức công đoàn, tổ chức đoàn thanh niên.

Tăng cường tổ chức việc tập huấn, bồi dưỡng công tác nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng để đội ngũ cán bộ công đoàn, đoàn thanh niên nắm vững, thực hiện đúng nguyên tắc, thủ tục, quy trình theo Điều lệ Đảng và quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác kết nạp đảng viên. Thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết để đánh giá những ưu điểm, kết quả đạt được; những tồn tại, hạn chế, yếu kém và nguyên nhân; biểu dương, khen thưởng những nơi làm tốt, những điển hình; kịp thời chấn chỉnh những nơi làm chưa tốt; trên cơ sở đó đề ra những chủ trương, biện pháp thiết thực để chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác giới thiệu nguồn kết nạp đảng ở mỗi tổ chức.

Một số hình ảnh thảo luận tại Hội nghị:

Các đại biểu tham dự Hội nghị.
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

P.V

.
.
.
.