.
.

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

Thứ Sáu, 24/06/2022|17:31

Ngày 24/6, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ. Đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đồng chí Nguyễn Đức Phong - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng uỷ Khối và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và cho ý kiến về việc chỉ định bổ sung Ban Chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 tại các đảng ủy trực thuộc; bổ nhiệm ngạch kiểm tra viên cao cấp và chuyên viên cao cấp đối với cán bộ, công chức Cơ quan Đảng ủy Khối; Tờ trình về công tác cán bộ Cơ quan Đảng ủy Khối; dự thảo Quy chế sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc số 02-QC/ĐUK, ngày 26/02/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW gắn với Quy định số 01-QĐi/ĐUK về trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục phát huy vai trò của công nhân viên chức, người lao động trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và một số nội dung khác.

PV

 

.
Các bài viết khác:
.
.
.