.
.

Đảng uỷ Cơ quan Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và học tập chuyên đề năm 2024

Thứ Ba, 14/05/2024|23:04

Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024), sáng 14/5, Đoàn đại biểu Đảng uỷ Cơ quan Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã vào Lăng viếng Bác và dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch và học tập, quán triệt chuyên đề năm 2024 về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hoá, con người Việt Nam và văn hoá doanh nghiệp".

d
Đoàn đại biểu Đảng uỷ Cơ quan Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương do đồng chí Nguyễn Long Hải, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương làm Trưởng đoàn vào Lăng viếng Bác.

Tham dự buổi Lễ, có đồng chí Nguyễn Long Hải, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương; đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Khối; đồng chí Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối, Bí thư Đảng uỷ Cơ quan Đảng uỷ Khối; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; lãnh đạo các ban, đơn vị và toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên Cơ quan Đảng ủy Khối.

a
Đoàn đại biểu Đảng uỷ Cơ quan Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương do đồng chí Nguyễn Long Hải, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương dẫn đầu đã đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Người đã cống hiến cả cuộc đời cho dân, cho nước, dẫn dắt Đảng ta, nhân dân ta làm nên những thắng lợi vẻ vang.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng ta, Dân tộc ta, nhân dân ta và bạn bè quốc tế. Tên tuổi và sự nghiệp của Người còn mãi với non sông đất nước ta, sống mãi trong lòng dân tộc ta và trong trái tim nhân loại. Người để lại cho Đảng ta, nhân dân ta, các thế hệ hôm nay và mai sau một Di sản tư tưởng vô cùng quý báu, một Tấm gương đạo đức và phong cách, lối sống hết sức sáng ngời. 

d
Đoàn đại biểu nghe hướng dẫn viên giới thiệu về Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí MInh.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam; kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại. Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại".

Tại Phủ Chủ tịch, Đoàn dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67 trong khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, nơi chứng kiến những giây phút cuối đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại đây, hiện đang lưu giữ nhiều kỷ vật quý gắn bó với cuộc đời và sự nghiệp của Người.

d
Đoàn đại biểu chụp ảnh kỷ niệm tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh.

* Cùng ngày, Đảng uỷ Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Đảng ủy Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam trang trọng tổ chức kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu (19/5/1890 - 19/5/2024) và Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2024 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam và văn hóa doanh nghiệp”.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Long Hải, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương; đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Khối; đồng chí Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối, Bí thư Đảng uỷ Cơ quan Đảng uỷ Khối; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; PGS.TS Nguyễn Toàn Thắng, Giảng viên cao cấp, Nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Phí Mạnh Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo các ban, đơn vị và toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên Cơ quan Đảng ủy Khối; các đồng chí lãnh đạo phòng, ban và cán bộ, nhân viên của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam.

Quang cảnh Hội nghị.
Các đại biểu dự Hội nghị.

Diễn văn tại Lễ kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, đồng chí Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối, Bí thư Đảng uỷ Cơ quan Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhấn mạnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hoá kiệt xuất của thế giới. Người là biểu tượng của trí tuệ, truyền thống đoàn kết, nhân cách văn hóa mang đậm cốt cách dân tộc và tầm vóc thời đại. Tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh là kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và tinh hoa văn hoá của nhân loại, là tài sản tinh thần vô giá của toàn Đảng, toàn quân và nhân dân ta, là tấm gương sáng để mọi người Việt Nam học tập và noi theo.

Lãnh tụ Hồ Chí Minh đã cùng Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lê nin vào điều kiện cụ thể nước ta. Chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã trở thành nền tảng tư tưởng của Đảng, soi đường cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam giành thắng lợi to lớn. Nước ta từ một xứ thuộc địa nửa phong kiến, nghèo nàn, lạc hậu, đã trở thành một nước độc lập, tự do, thoát khỏi tình trạng nước kém phát triển, vững bước đi lên con đường xã hội chủ nghĩa, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới. 

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, kỷ niệm 55 năm toàn Đảng, toàn dân ta học tập và làm theo Di chúc của Người, Đảng ta tiếp tục kiên định chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lấy đó làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, làm cơ sở quy tụ, xây dựng và phát huy sức mạnh đoàn kết trong Đảng, đoàn kết toàn dân tộc. Trong bất kỳ điều kiện và tình huống nào, chúng ta phải kiên trì thực hiện đường lối và mục tiêu đổi mới, kiên định và vận dụng sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Đi theo con đường Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn, thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người, Đảng ta kiên định những quan điểm có tính nguyên tắc, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trước yêu cầu mới; kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Gần 55 năm đã trôi qua kể từ ngày Bác về với thế giới của những người hiền, biết bao sự đổi thay của vạn vật nhưng tên tuổi và sự nghiệp của Người sẽ còn mãi với non sông đất nước ta, sống mãi trong lòng mỗi chúng ta. Người không chỉ để lại cho dân tộc ta một sự nghiệp vĩ đại mà còn để lại cho Đảng ta, nhân dân ta một di sản vô cùng đồ sộ và quý giá: Đó là Thời đại Hồ Chí Minh; Sự nghiệp Hồ Chí Minh; Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Một tấm gương sáng ngời để chúng ta học tập và noi theo. Đồng thời tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh soi sáng sự nghiệp cách mạng, dẫn dắt mỗi bước đi lên và thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một tấm gương vô cùng trong sáng và cao thượng, kết tinh của tinh hoa văn hóa Việt Nam. Tư tưởng, tâm hồn, cốt cách của Người là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế cộng sản trong sáng. Chúng ta thật sự vinh dự, tự hào được sống trong thời đại Hồ Chí Minh - thời đại rực rỡ nhất trong lịch sử dân tộc Việt Nam, là kỷ nguyên độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội, chúng ta phải càng ra sức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.

đ
Đồng chí Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối, Bí thư Đảng uỷ Cơ quan Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Hồ Xuân Trường cho biết: Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các Kế hoạch, hướng dẫn của Đảng ủy Khối, trong thời gian qua, Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Khối và Đảng ủy Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam đã triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách nghiêm túc, phù hợp với nhiều nét mới, sáng tạo, hiệu quả với tình hình, đặc điểm và nhiệm vụ chính trị của 2 đơn vị. Lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ và Công đoàn, Đoàn Thanh niên, cán bộ, đảng viên thực hiện tốt quy định về chuẩn mực đạo đức, lối sống và văn hóa công sở tại Cơ quan Đảng ủy Khối và Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam. Đã tạo được sự chuyển biến rõ nét, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ Cơ quan, doanh nghiệp; cổ vũ cán bộ, đảng viên tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cơ quan Đảng ủy Khối và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025.

D
PGS.TS Nguyễn Toàn Thắng, Giảng viên cao cấp, Nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh báo cáo chuyên đề tại Hội nghị.

Để việc học tập chuyên đề năm 2024 của 2 đảng bộ đạt kết quả thiết thực, đồng chí Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối, Bí thư Đảng uỷ Cơ quan Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương yêu cầu:

Một là, các chi bộ, đảng bộ trực thuộc tiếp tục quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa, nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. Đưa nội dung chuyên đề năm 2024 của Đảng ủy Khối vào sinh hoạt thường kỳ và tổ chức sinh hoạt chuyên đề trong năm 2024 (bảo đảm có ít nhất 01 kỳ sinh hoạt chuyên đề) gắn với việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương; công tác xây dựng Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đẩy mạnh nhiệm vụ chính trị, phát triển doanh nghiệp, đơn vị; xây dựng văn hóa doanh nghiệp; bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam, xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị gia đình, hệ giá trị văn hóa và hệ giá trị con người Việt Nam. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò của cấp ủy các cấp trong việc tổ chức triển khai, học tập Chuyên đề năm 2024; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc tổ chức thực hiện.

Hai là, Tổ chức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm; Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Đổi mới, nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. Tiếp tục thực hiện tốt các nội dung, chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Đảng ủy Khối, các ban, đơn vị Cơ quan Đảng ủy Khối và Đảng ủy Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam. Tập trung chuẩn bị, triển khai thực hiện tốt các nội dung chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Ba là, các chi bộ, đảng bộ bộ phận trực thuộc, các ban, phòng, đơn vị thuộc 2 đảng bộ cơ quan, doanh nghiệp căn cứ chức năng, thực hiện nhiệm vụ của đơn vị mình và hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên để chỉ đạo cán bộ, đảng viên bổ sung, cụ thể hóa việc thực hiện học tập Chuyên đề năm 2024 gắn với bản cam kết rèn luyện, tu dưỡng của bản thân. Các đồng chí cấp ủy viên của 2 đảng bộ gương mẫu trong học tập Chuyên đề năm 2024, làm gương cho cán bộ, đảng viên, nhân viên noi theo. Kết quả thực hiện là một nội dung, tiêu chí trong đánh giá, xếp loại đảng viên cuối năm. Chú trọng phát hiện, biểu dương lan tỏa những tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

đ
Đồng chí Phí Mạnh Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

V.H

.
.
.
.