.
.
Phát động Cuộc vận động góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế
Chiều 3/9, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ phát động Cuộc vận động "Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế". Cuộc vận động nhằm khơi dậy sức sáng tạo, tinh thần trách nhiệm và huy động trí tuệ của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đối với đất nước, góp phần triển khai thực hiện thành công các chủ trương của Đảng, nhất là các nghị quyết của Hội nghị lần thứ 5 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về kinh tế.
.
Hiến kế đổi mới tạo động lực phát triển
Sau gần một năm Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư tổ chức triển khai Cuộc vận động "Hiến kế đổi mới cơ chế, chính sách tạo động lực phát triển triển doanh nghiệp và kinh tế đất nước" (gọi tắt là Cuộc vận động), Ban Tổ chức đã nhận được 1.137 kế sách của các cá nhân và tổ chức trong và ngoài Đảng bộ Khối Doanh nghiệp T.Ư. Nhiều kế sách có giá trị ứng dụng cao, thể hiện tâm huyết và trách nhiệm đối với sự phát triển chung của đất nước.
.
Hiến kế nâng cao chất lượng Bí thư chi bộ
Nhằm không ngừng nâng cao vai trò của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp, các chi/đảng bộ đã có nhiều giải pháp thiết thực. Thực tiễn cho thấy các tổ chức cơ sở Đảng đã và đang từng bước phát huy được vai trò, vị trí và có đóng góp nhất định vào sự phát triển chung của doanh nghiệp. Trong đó có thể nói đến vai trò của Bí thư Chi bộ là cực kỳ quan trọng. Bí thư chi bộ là người đứng đầu, người đại diện cho chi ủy, chi bộ và là người có trách nhiệm tổ chức thực hiện mọi nhiệm vụ chính trị của đơn vị theo quy định của Điều lệ Đảng; là người nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và truyền lửa, nhiệt huyết để mỗi đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.
.
Tổng kết, trao giải thưởng Cuộc vận động Hiến kế đổi mới cơ chế, chính sách, tạo động lực phát triển doanh nghiệp và kinh tế đất nước
Ngày 29/1, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc vận động "Hiến kế đổi mới cơ chế, chính sách, tạo động lực phát triển doanh nghiệp và kinh tế đất nước". Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng đến dự, phát biểu và trao giải thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải.
.
Ngày 06/8/2015, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành Quy chế bình chọn, trao giải thưởng Cuộc vận động "Hiến kế đổi mới cơ chế, chính sách tạo động lực phát triển doanh nghiệp và kinh tế đất nước".
.
Hội nghị giao ban Cuộc vận động
Chiều 24/7, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban triển khai Cuộc vận động "Hiến kế đổi mới cơ chế chính sách, tạo động lực phát triển doanh nghiệp và kinh tế đất nước". Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW; đồng chí Trần Hữu Bình, Phó Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.
.
Hội nghị Ban chỉ đạo Cuộc vận động
Chiều 9/7, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị Ban chỉ đạo Cuộc vận động "Hiến kế đổi mới cơ chế chính sách tạo động lực phát triển doanh nghiệp và kinh tế đất nước". Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW chủ trì Hội nghị.
.
Kết quả bước đầu thực hiện Cuộc vận động Hiến kế đổi mới cơ chế, chính sách, tạo động lực phát triển doanh nghiệp và kinh tế đất nước
Được sự đồng ý của Thường trực Ban Bí thư, ngày 13/5, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động Hiến kế đổi mới cơ chế chính sách, tạo động lực phát triển doanh nghiệp và kinh tế đất nước. Đến hết tháng 6/2015, riêng cơ quan Đảng ủy Khối đã nhận được 29 hồ sơ Hiến kế của 16 tác giả thuộc nhiều thành phần, lứa tuổi, cả trong nước và từ nước ngoài.
.
Ngày 25/4/2015, đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ký, ban hành Kế hoạch số 93 - KH/ĐUK về việc Tổ chức Cuộc vận động "Hiến kế đổi mới cơ chế, chính sách tạo động lực phát triển doanh nghiệp và kinh tế đất nước". Sau đây là toàn văn Kế hoạch.
.
.
.
.
.
.