.
.

Kết quả bước đầu thực hiện Cuộc vận động Hiến kế đổi mới cơ chế, chính sách, tạo động lực phát triển doanh nghiệp và kinh tế đất nước

Thứ Ba, 07/07/2015|17:34

Được sự đồng ý của Thường trực Ban Bí thư, ngày 13/5, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động Hiến kế đổi mới cơ chế chính sách, tạo động lực phát triển doanh nghiệp và kinh tế đất nước. Đến hết tháng 6/2015, riêng Cơ quan Đảng ủy Khối đã nhận được 29 hồ sơ Hiến kế của 16 tác giả thuộc nhiều thành phần, lứa tuổi, cả trong nước và từ nước ngoài gửi thẳng về.

Đảng ủy Khối DNTW phát động Cuộc vận động Hiến kế đổi mới cơ chế chính sách, tạo động lực phát triển doanh nghiệp và kinh tế đất nước.
Đảng ủy Khối DNTW phát động Cuộc vận động Hiến kế đổi mới cơ chế chính sách, tạo động lực phát triển doanh nghiệp và kinh tế đất nước.

Cuộc vận động được Đảng ủy Khối DNTW tổ chức và phát động trong thời gian từ tháng 4 năm 2015 đến tháng 11 năm 2015 tại các Đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Khối và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, thành phố, các lực lượng trong xã hội để hiến kế đổi mới chính sách, tạo động lực mới thúc đẩy kinh tế đất nước phát triển nhanh và bền vững. Đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhà nước trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Đến hết tháng 6/2015, riêng cơ quan Đảng ủy Khối đã nhận được 29 hồ sơ Hiến kế gửi thẳng về của 16 tác giả thuộc nhiều độ tuổi, thành phần, ngành nghề, địa phương tham gia, người trẻ tuổi nhất sinh năm 1989. Có những tác giả là lao động tự do, có tác giả là Phật tử, có tác giả là Việt kiều… Hồ sơ Hiến kế tham gia Cuộc vận động tập trung vào các vấn đề: Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam; Giải pháp tinh giản biên chế cán bộ, công chức, viên chức; Giải pháp chống tham nhũng; Giải pháp về giao thông; Giải pháp xây dựng cơ sở hạ tầng; Giải pháp bảo vệ chủ quyền và bảo vệ hòa bình thế giới; Giải pháp phát triển doanh nghiệp tư nhân bền vững; Đề xuất chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn. Bên cạnh đó, các tác giả cũng đưa ra những nhóm giải pháp nhằm đổi mới, hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường, tạo đột phá, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh trong hội nhập quốc tế, nâng cao hiệu lực, kỷ cương, tính công khai, minh bạch trong quản lý kinh tế; Giải pháp bảo toàn giá trị vốn tín dụng của hệ thống ngân hàng, tổ chức tín dụng nói riêng và bảo toàn giá trị đồng tiền cho nền kinh tế nói chung v.v…

Cuộc vận động Hiến kế đổi mới cơ chế, chính sách tạo động lực phát triển doanh nghiệp và kinh tế đất nước đã tạo được sức lan tỏa rộng rãi, thu hút sự hưởng ứng  mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội. Một số đơn vị thuộc Đảng bộ Khối DNTW đã triển khai nội dung Kế hoạch 93-KH/ĐUK ngày 25/4/2015 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về thực hiện Cuộc vận động như Đảng ủy Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, Đảng ủy Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam, Đảng ủy Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam, Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Bên cạnh đó, Đảng ủy Khối doanh nghiệp các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Nghệ An, Bắc Giang… cũng đã tổ chức phát động Cuộc vận động. Theo đó, các tác giả có thể hiến kế về đổi mới cơ chế, chính sách vĩ mô tạo động lực cho sự phát triển nhanh, bền vững của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; các kế sách, chiến lược tăng năng suất, chất lượng, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương, tính công khai, minh bạch trong quản lý... nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp, đặc biệt là các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước. Về công tác xây dựng Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp, người tham gia có thể hiến kế về đổi mới, nâng cao phương thức lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và các đoàn thể chính trị xã hội... Hội đồng bình chọn của các đảng ủy trực thuộc và  Đảng ủy Khối Doanh nghiệp các địa phương sẽ tổng hợp, đánh giá và gửi về Đảng ủy Khối DNTW để tham gia bình chọn, khen thưởng.

Thanh Tùng

.
.
.
.