.
.

Quy chế bình chọn, trao giải thưởng Cuộc vận động "Hiến kế đổi mới cơ chế, chính sách tạo động lực phát triển doanh nghiệp và kinh tế đất nước"

Thứ Tư, 19/08/2015|17:35

Ngày 06/8/2015, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành Quy chế bình chọn, trao giải thưởng Cuộc vận động “Hiến kế đổi mới cơ chế, chính sách tạo động lực phát triển doanh nghiệp và kinh tế đất nước”.

Toàn văn Quy chế xem tại đây.

Đảng ủy Khối cũng đã ban hành Phiếu đăng ký tham dự Cuộc vận động, dowload tại đây

 

.
.
.
.