.
.

Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 03/CT-TW

Thứ Hai, 20/05/2013|08:37

Ngày 17/5, tại Hà Nội, Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam đã tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và biểu dương các điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Đến dự có đồng chí Bùi Thế Đức - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Bùi Văn Thạch - Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; đồng chí Bùi Đức Lợi - Phó Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương và đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Báo cáo Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của Đảng bộ Tập đoàn cho thấy: Sau 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại Đảng bộ Tập đoàn đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, bước đầu trở thành ý thức tự giác trong toàn Đảng bộ và các đoàn thể chính trị – xã hội thuộc Tập đoàn. Cán bộ, đảng viên, người lao động Dầu khí, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp đã nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức của Bác và từ đó tự giác tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Qua đó, kịp thời phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, những việc làm thiếu gương mẫu, “nói” không đi đôi với “làm”; đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc, phê phán các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

Đồng chí Bùi Thế Đức và Bùi Văn Thạch cũng đã gắn huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho 02 đồng chí đang công tác tại Vietsovpetro
Đồng chí Bùi Thế Đức và Bùi Văn Thạch cũng đã gắn huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho 02 đồng chí đang công tác tại Vietsovpetro

Trong các buổi sinh hoạt thường kỳ, các chi bộ, chi đoàn đã chú trọng việc quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu, nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị tới toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động trong Ngành. Mở các diễn đàn, các buổi toạ đàm, nói chuyện chuyên đề về tấm gương đạo đức của Bác, gắn với thảo luận, trao đổi nội dung, kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) của Đảng.

Năm 2013, Đảng bộ Tập đoàn cụ thể hóa việc học tập và làm theo gương Bác bằng khẩu hiệu “Quyết tâm cao – Hành động đúng – Giải pháp hay – Về đích sớm”. Với phương châm: đảng viên nêu gương trước quần chúng; cán bộ lãnh đạo nêu gương trước nhân viên, cán bộ cấp dưới; người đứng đầu nêu gương trước toàn thể đơn vị, trong quá trình học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, toàn thể cán bộ, đảng viên nhất là các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, từ người đứng đầu Tập đoàn đến các cơ quan, đơn vị, đoàn thể và các đơn vị thành viên đã phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu, tự giác đi đầu trong việc tu dưỡng, rèn luyện và thực hiện nhiệm vụ chức trách được giao, trong thực hiện 19 điều đảng viên không được làm cũng như kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XI). Từng đồng chí cán bộ, lãnh đạo đều tự giác xây dựng kế hoạch học tập, đăng ký phấn đấu bằng những việc làm cụ thể, thiết thực trong sinh hoạt, công tác hàng ngày gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao. Mặt khác, chủ động cập nhật, bổ sung hoàn thiện các nội dung nêu gương phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ mới, nhất là gắn với thực hiện các chủ đề công tác hàng năm. Đồng thời, trong quá trình công tác, các đồng chí được cấp ủy, đoàn thể, cơ quan, đơn vị thường xuyên kiểm tra, giám sát và giúp đỡ thực hiện bảo đảm yêu cầu của Bộ Chính trị về trách nhiệm nêu gương của cán bộ chủ chốt các cấp.

Phó Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương Bùi Đức Lợi tặng bằng khen của Đảng ủy Khối cho các tập thể và cá nhân
Phó Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương Bùi Đức Lợi tặng bằng khen của Đảng ủy Khối cho các tập thể và cá nhân

Nét sáng tạo trong quá trình thực hiện Chỉ thị 03/CT-TW là Tập đoàn đã cụ thể hóa các chuyên đề hàng năm của Trung ương phù hợp với điều kiện tình hình thực tiễn của Tập đoàn. Công đoàn, Đoàn thanh niên đã phát động thi đua trên các công trình trọng điểm. Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn lựa chọn những vấn đề trọng tâm để tập trung chỉ đạo; lồng ghép việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác với việc quán triệt, phổ biến và triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và thực hiện những điều đảng viên không được làm. Gắn việc thực hiện học tập và làm theo Bác với hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao thông qua việc giao chỉ tiêu nhiệm vụ cụ thể cho từng tập thể, cá nhân cả trong hoạt động sản xuất kinh doanh và xây dựng Đảng. Chú trọng, khuyến khích và động viên kịp thời tinh thần tự giác, nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ quản lý các cấp, trước hết là người đứng đầu Tập đoàn, các đơn vị thành viên, các cơ quan, đơn vị… Từ những kết quả đạt được đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng cũng như cả hệ thống chính trị trong toàn Tập đoàn.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Bùi Đức Lợi - Phó Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương đánh giá cao hiệu quả trong học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của PVN. Đồng chí nhấn mạnh: Việc khen thưởng các cá nhân cũng như tập thể trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh không chỉ là tôn vinh mà cần phải thường xuyên, tránh hình thức và nhân rộng các điển hình tiên tiến để động viên người lao động hăng hái trong sản xuất.

Chủ tịch HĐTV PVN Phùng Đình Thực trao Giấy khen của Đảng ủy Tập đoàn cho các tập thể
Chủ tịch HĐTV PVN Phùng Đình Thực trao Giấy khen của Đảng ủy Tập đoàn cho các tập thể

Phát biểu kết thúc hội nghị, đồng chí Phùng Đình Thực cho biết: Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của toàn Tập đoàn đã gắn liền với những việc làm cụ thể trong thực hành tiết kiệm, phát huy sáng kiến. Năm 2013 là năm khó khăn về kinh tế, vì vậy việc học tập và làm theo tác phong, tư tưởng Hồ Chí Minh của toàn thể CBNV Tập đoàn càng phải quyết tâm cao để có giải pháp hay, hành động đúng và về đích sớm.

Nhân dịp này, 4 tập thể và 5 cá nhân được Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương tặng Bằng khen và Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tặng Giấy khen cho 42 tập thể và 58 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong hai năm 2011 và 2012.

Đồng chí Bùi Thế Đức và Bùi Văn Thạch cũng đã gắn huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng cho 02 đồng chí đang công tác tại Vietsovpetro.

Lan Hương

.
.
.
.