.
.

Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam: Công tác thi đua khen thưởng là động lực quan trọng đưa việc học và làm theo Bác ngày càng đi vào chiều sâu

Thứ Sáu, 14/06/2013|14:44
Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam là tổ chức đảng cấp trên cơ sở, với 34 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Hiện nay Tập đoàn đang quản lý 134 đơn vị gồm các công ty TNHH một thành viên, cổ phần, liên doanh, liên kết, hành chính sự nghiệp… hoạt động trên nhiều lĩnh vực như: Trồng, chăm sóc, chế biến, kinh doanh cao su; chế biến gỗ, công nghiệp cao su, cơ quan hành chính, y tế và nghiên cứu khoa học. Tổng số lao động toàn Tập đoàn là 130.000 người, trong đó lao động nữ chiếm 40,22%; lao động là người dân tộc thiểu số chiếm 23%. Hiện cao su “có mặt” ở gần 30 tỉnh, thành trong cả nước và 2 quốc gia láng giềng là Lào và Campuchia.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tổng kết, trao giải cho đại diện các tập thể, cá nhân tiêu biểu tham gia Cuộc thi Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Xuất phát từ tình hình đặc thù của đơn vị, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong những năm qua luôn được Đảng ủy Tập đoàn quan tâm chú trọng. Các tài liệu phục vụ học tập, nghiên cứu về nội dung này và “Nhật ký Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được trang bị tới 100% tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên. Đặc biệt, Đảng ủy coi công tác thi đua, khen thưởng là một trong những động lực quan trọng đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trong toàn Tập đoàn ngày càng đi vào chiều sâu chất lượng. Năm 2012, Đảng ủy Tập đoàn phát động cuộc thi viết Cảm nhận về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với chủ đề “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Trách nhiệm với công việc”. Chỉ sau gần 3 tháng phát động, Ban tổ chức cuộc thi đã nhận được 117 bài lựa chọn từ 21/33 cơ sở Đảng gửi về. Đảng ủy Tập đoàn đã tổ chức long trọng lễ trao giải thưởng cuộc thi với 3 giải nhì, 8 giải ba và 12 giải khuyến khích cho các cá nhân và 5 tập thể có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Cuộc thi đã phát huy tác dụng, hiệu quả tích cực, đưa việc học tập và làm theo Bác ngày càng lan tỏa sâu, rộng, mạnh mẽ trong toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động trong toàn đơn vị, coi đó là lẽ sống, là nguồn cổ vũ, động viên mọi người phấn đấu vượt qua khó khăn thách thức, có phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
Màu xanh của cao su đã "có mặt" ở gần 30 tỉnh thành trong cả nước và 2 quốc gia láng giềng là Lào, Campuchia.
Các cơ sở đảng trực thuộc chỉ đạo chi bộ, tổ chức đoàn thể xây dựng và thực hiện tốt những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động tự giác thực hiện; đưa vấn đề này vào nội dung sinh hoạt định kỳ của chi bộ, gắn với chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị. Xác định rõ trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu cơ quan, đơn vị cụ thể bằng việc chấp hành nghiêm Điều lệ và quy định của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nội quy, quy định của cơ quan để làm gương. Kết hợp việc học và làm theo Bác với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tại cấp mình.
Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam chỉ đạo các cơ sở Đảng trực thuộc tiếp tục rà soát việc xây dựng và thực hiện các chuẩn mực đạo đức gắn với văn hóa doanh nghiệp phù hợp với đặc điểm cụ thể của từng chi bộ, cơ quan, đơn vị theo Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị. Ở mỗi cấp ủy, đồng chí bí thư lựa chọn một số vấn đề bức xúc trong tư tưởng, đạo đức, lối sống để bàn biện pháp phấn đấu khắc phục. Gắn việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03 với thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp một cách hiệu quả, khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Để thực hiện tốt những nhiệm vụ trên, một trong những giải pháp quan trọng mà Đảng ủy Tập đoàn tiếp tục quan tâm chú trọng, đó là kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình; chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, làm lướt, thiếu quan tâm. Nêu cao vai trò gương mẫu của người đứng đầu trong thực hiện các chuẩn mực đạo đức và Quy định về những điều đảng viên không được làm gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”./.
Thanh Tùng
 
.
.
.
.