.
.

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương:

Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác thành công việc tự giác, thường xuyên

Thứ Năm, 19/05/2016|16:11

Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, 5 năm qua Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả 8 nội dung yêu cầu của Chỉ thị với nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp với đặc điểm, tình hình các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Đảng bộ Khối. Những kết quả đạt được trong việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị đã góp phần tích cực vào kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ I của Đảng bộ Khối.

Các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được tuyên dương, khen thưởng.
Đảng ủy Khối tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh .

Tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ Khối

Nhận thức sâu sắc giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ngay sau khi có Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị và các Kế hoạch, Hướng dẫn của Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã quyết định thành lập Bộ phận giúp việc của Đảng ủy Khối, ban hành Quy chế hoạt động của Bộ phận giúp việc và phân công trách nhiệm đối với từng thành viên. Ban hành 27 văn bản để hướng dẫn, chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc triển khai thực hiện. Ban hành Quy định chuẩn mực đạo đức, lối sống của đảng viên, cán bộ lãnh đạo, công nhân viên chức, người lao động trong Khối Doanh nghiệp Trung ương. Chỉ đạo các đơn vị tiếp tục nghiên cứu, chỉnh sửa, bổ sung chuẩn mực đạo đức, lối sống theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phù hợp với đặc điểm của từng đơn vị. Hướng dẫn các đảng bộ triển khai học tập chuyên đề từng năm.

Triển khai thực hiện Chỉ thị, các đảng ủy trực thuộc Khối đã cụ thể hóa nội dung học tập thành những chuyên đề trong sinh hoạt thường kỳ. Chủ động, sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông tin để tuyên truyền, giới thiệu đến đông đảo cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động trên các địa bàn trong cả nước qua hình thức cầu truyền hình trực tuyến. Nhiều đơn vị tổ chức Lễ báo công trước Lăng Bác; tham quan Nhà 67, khu Di tích Phủ Chủ tịch, ATK Định Hóa, Khu di tích K9, thăm quê Bác và các di tích lịch sử cách mạng gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với những biện pháp cụ thể, thiết thực, việc đưa nội dung học tập và làm theo Bác thành nhiệm vụ thường xuyên của tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể tại các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Đảng bộ Khối đã có chuyển biến tích cực. Tiêu biểu như Tập đoàn Điện lực tổ chức cuộc thi viết với chủ đề “Bác Hồ với ngành điện”; Tập đoàn Công nghiệp Cao su với trên 130.000 lao động làm việc ở gần 30 tỉnh trong nước và ở 2 nước bạn Lào và Campuchia đã tổng hợp tài liệu và biên soạn dưới dạng Nhật ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trang bị cho tất cả các tổ chức cơ sở đảng. Tập đoàn Hóa chất tổ chức thi cán bộ công đoàn giỏi, gắn với nội dung chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ngân hàng Chính sách xã hội Trung ương tổ chức 500 buổi sinh hoạt chi bộ học tập, thảo luận nội dung tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; 100% đảng viên đã đăng ký 2 đến 3 việc phấn đấu làm theo Bác và tự kiểm điểm trước tập thể chi bộ về những nội dung đã đăng ký. Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam chuyển tải nội dung tuyên truyền về kết quả học tập làm theo Bác, gương người tốt việc tốt, những nội dung, giá trị cốt lõi của tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đến với từng chi bộ, từng cán bộ, đảng viên qua thư điện tử (Email). Ngân hàng TMCP Công thương đẩy mạnh phong trào thi đua “làm theo” như: Phong trào phụ nữ hai giỏi “giỏi việc ngân hàng - giỏi việc nhà”, “Tuổi trẻ Vietinbank vì Trường Sa thân yêu”, “Ngày hội hiến máu nhân đạo”, “Nồi cháo tình thương của tuổi trẻ Vietinbank”.

Làm theo Bác bằng những hành động cụ thể, thiết thực

Các đảng ủy trực thuộc đã tổ chức triển khai thực hiện Quy định 101- QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm tự giác đi đầu, nêu gương của cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp đã được gắn chặt với quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay ”. Ý thức trách nhiệm, tinh thần gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị đã có sự chuyển biến tích cực. Cán bộ lãnh đạo, quản lý từ tổ trưởng sản xuất, trưởng ca, quản đốc phân xưởng, trưởng phó các phòng ban, đến các đồng chí lãnh đạo chủ chốt các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng luôn gương mẫu đi đầu trong học tập, sáng tạo trong công tác, tiết kiệm trong tiêu dùng, thực hiện phương châm “nói đi đôi với làm”, thực sự là những tấm gương để cán bộ, đảng viên và quần chúng noi theo.

Nam Yết
Thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ, 5 năm qua, các doanh nghiệp trong Đảng bộ Khối đã hỗ trợ 11.643 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội.       Trong ảnh: Đảng ủy Khối trao tặng Công trình Trung tâm Văn hóa trên đảo Nam Yết.

Năm 2015, thiết thực chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Đảng ủy Khối đã phát động phong trào thi đua và tổ chức lễ vinh danh các doanh nghiệp, ngân hàng trong khối có công trình, sản phẩm chất lượng, hiệu quả kinh tế cao, đóng góp vào công tác an sinh xã hội tiêu biểu giai đoạn 2011 -2015. Toàn Đảng bộ đã có tổng số 69 công trình chào mừng đại hội, trong đó có 49 công trình chào mừng đại hội cấp cơ sở; 10 công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020; 10 công trình chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ và công tác an sinh xã hội, 5 năm qua, các doanh nghiệp trong Đảng bộ Khối đã hỗ trợ 11.643 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội, trong đó tập trung vào phát triển sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi, giáo dục, y tế, hỗ trợ hộ nghèo; phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, thực hiện chương trình tôn tạo, tu bổ nghĩa trang liệt sỹ; đào tạo dạy nghề, tạo việc làm, tăng thu nhập, chăm sóc sức khỏe nhân dân được các địa phương trong cả nước ghi nhận và đánh giá cao. Đến nay, 26/32 tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối đã thực hiện hỗ trợ 2.916,471 tỷ đồng, hỗ trợ cho 54/62 huyện nghèo của cả nước, vượt 32,2% so với tổng số vốn cam kết.

Tích cực hưởng ứng phong trào “cả nước vì Trường Sa”, tháng 5/2012, Đoàn công tác của Đảng bộ Khối đã thăm, làm việc tại 11 đảo và Nhà giàn, trao tặng Công trình Trung tâm Văn hóa trên đảo Nam Yết, Nhà Văn hóa trên đảo Sinh Tồn, xuồng đặc dụng trên biển, tặng quà cán bộ, chiến sỹ nhân dân trên đảo Trường Sa… trị giá hơn 100 tỷ đồng. Các Tập đoàn:  Dầu khí,  Cao su, Ngân hàng Công thương, Than-Khoáng sản, Hóa chất….tiếp tục tổ chức các đoàn đại biểu ra thăm tặng quà nhân dân, chiến sỹ Trường Sa, đầu tư hỗ trợ xây dựng các công trình trên đảo.

Ý thức rõ vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Khối DNTW tổ chức triển khai Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị đến tất cả các cơ sở đoàn. Bằng nhiều hình thức phong phú: học tập chuyên đề, phát hành tờ tin, chiếu phim tư liệu về Bác Hồ, xây dựng hoạt cảnh, thi kể chuyện về Bác, tổ chức các cuộc hành trình về nguồn…. Phát động phong trào “Thanh niên rèn luyện trau dồi đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, trung thực, tự trọng, trong sáng, giản dị, khiêm tốn, phấn đấu trở thành những người thanh niên thời đại mới vừa “hồng” vừa “chuyên”; “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Thi đua, đăng ký đảm nhận, thực hiện công trình, phần việc thanh niên”, “Xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”; “Tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp Trung ương chung tay xây dựng nông thôn mới”. Nhiệm kỳ 2011-2015 đã bồi dưỡng, kết nạp 16.159 đoàn viên ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam, bổ sung nguồn nhân lực trẻ, có chất lượng cho các doanh nghiệp trong Khối.

Tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác thành công việc tự giác, thường xuyên

2013
Ban Tuyên giáo Trung ương khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu của Đảng bộ Khối DNTW tại Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị (tháng 5/2013).

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, trong toàn Đảng bộ Khối đã xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo, nhiều tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua các kỳ sơ kết việc thực hiện chỉ thị, Đảng ủy Khối đã biểu dương, khen thưởng 113 tập thể, 128 cá nhân tiêu biểu xuất sắc; Thủ tướng Chính phủ đã tặng Bằng khen  01 cá nhân.  Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen 03 tập thể và 04 cá nhân tiêu biểu. Đã lựa chọn và giới thiệu tham gia triển lãm 5 tập thể và 5 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức. Lựa chọn và giới thiệu 4 sáng tác theo chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với Ban chỉ đạo giải thưởng Trung ương.

Đảng ủy Khối đã lựa chọn các tập thể, cá nhân tiêu biểu để xuất bản cuốn sách “Gương sáng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phát hành trong toàn Đảng bộ. Tạp chí Điện tử Đảng ủy Khối mở chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chuyên mục “Đảng với đổi mới và phát triển doanh nghiệp” trên Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC thường xuyên có nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Các báo, tạp chí, bản tin nội bộ của các đơn vị đều có chuyên trang, chuyên mục hướng dẫn, tuyên truyền cổ vũ cán bộ, đảng viên, người lao động thực hiện Chỉ thị.

Vừa qua, tại Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 – CT/TW của Bộ Chính trị, Đảng ủy Khối đã quyết định tặng bằng khen cho 80 tập thể và 92 cá nhân xuất sắc tiêu biểu trong 5 năm (2011-2015); 8 tập thể và 7 cá nhân được Trung ương khen thưởng.

Ngày 15/5/2016, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Những kết quả và bài học kinh nghiệm qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 là tiền đề quan trọng, vững chắc để toàn Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương tiếp tục tổ chức thực hiện thắng lợi việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

P.V

.
.
.
.