.
.

"Làm theo Bác để hoàn thiện chính mình"

Thứ Tư, 02/11/2016|13:55

Đó là lời khẳng định của đồng chí Phạm Ngọc Long - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty Cho thuê Tài chính TNHH MTV VietinBank (Công ty/VietinBank Leasing) - đơn vị được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) biểu dương và tặng Bằng khen 5 năm liền thực hiện xuất sắc Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. 

Đảng bộ VietinBank Leasing báo công dâng Bác tại Khu di tích K9 - Đá Chông
Đảng bộ VietinBank Leasing báo công dâng Bác tại Khu di tích K9 - Đá Chông
5 năm liên tục vững mạnh tiêu biểu
Qua 5 năm triển khai thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” bằng nhiều giải pháp phù hợp, chú trọng gắn kết công tác giáo dục chính trị tư tưởng với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, Đảng bộ VietinBank Leasing đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. 
Tổng nguồn vốn của Công ty đến hết năm 2015 đạt gần 1.700 tỷ đồng; tổng dư nợ cho thuê tài chính đạt 1.687 tỷ đồng, tăng 16,9% so với năm 2014 và là mức dư nợ cao nhất từ trước đến nay; dư nợ nhóm 2 tại Công ty giảm 21% so đầu năm. Công ty là một trong những đơn vị có tỷ trọng nợ xấu thấp nhất trong khối các công ty cho thuê tài chính ở Việt Nam hiện nay.
Chia sẻ về hiệu quả hoạt động của Công ty, đồng chí Phạm Ngọc Long cho biết: Lợi nhuận trước thuế của Công ty năm 2015 đạt hơn 101 tỷ đồng, tăng 22% so với năm 2014 và vượt 7,3% kế hoạch được giao. Công ty tiếp tục là doanh nghiệp dẫn đầu về lợi nhuận trong các công ty cho thuê tài chính trong nước. Năm 2015 cũng là năm thứ 4 liên tiếp Công ty nằm trong danh sách 1.000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam. 
Từ những kết quả đạt được, thời gian qua, Công ty được Đảng ủy và Ban Lãnh đạo VietinBank ghi nhận: Đảng bộ trong sạch vững mạnh 5 năm liên tục (2010 - 2015); các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Công ty đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh, 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ (trong đó có 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ). Đặc biệt năm 2015, Đảng bộ Công ty được Đảng ủy Khối DNTW tặng Bằng khen là tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm 2010 - 2015.
Bên cạnh thành tích của Đảng bộ và công tác chuyên môn, các tổ chức công đoàn và đoàn thanh niên của Công ty cũng được công nhận là Công đoàn vững mạnh xuất sắc và Đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc.
Học Bác là nhu cầu tự thân
Có được kết quả trên, VietinBank Leasing xác định luôn cần nỗ lực và đổi mới để tiếp tục vươn lên và khẳng định vị thế dẫn đầu, là đơn vị có tiềm lực tài chính và thương hiệu mạnh nhất trong phân khúc cho thuê tài chính tại Việt Nam hiện nay. 
“Công ty đang tích cực phấn đấu để nâng cao tiềm lực tài chính, năng lực cạnh tranh, thống lĩnh và thiết lập vị thế mới trên thị trường” - đồng chí Phạm Ngọc Long thể hiện quyết tâm.
Để có thể hiện thực hóa mục tiêu này, VietinBank Leasing đã xây dựng chiến lược cụ thể, trong đó nhấn mạnh giải pháp trọng tâm gắn kết việc triển khai có hiệu quả Chỉ thị 03-CT/TW vào mọi mặt hoạt động của Công ty.
Đảng bộ VietinBank Leasing nhận Giấy khen của Đảng ủy VietinBank trao tặng
Đảng ủy VietinBank trao tặng Giấy khen cho Đảng bộ VietinBank Leasing
Tìm hiểu về các biện pháp, cách làm hay mang bản sắc riêng làm nên thành công của Công ty, chúng tôi được biết: Công ty đặc biệt chú ý đến việc xây dựng chuẩn mực đạo đức lối sống, của cán bộ, đảng viên và người lao động gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đồng chí Phạm Ngọc Long nhấn mạnh, căn cứ vào hướng dẫn của Đảng ủy Khối, trên cơ sở "Chuẩn mực đạo đức VietinBank” và “Sổ tayVăn hóa VietinBank”, Đảng bộ Công ty đã tiến hành rà soát, bổ sung chuẩn mực đạo đức gắn với tình hình thực tiễn của đơn vị. Chuẩn mực này có những tiêu chí cụ thể, rõ ràng, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và vị trí công tác được giao của từng cán bộ, đảng viên. 
Một mảng hoạt động “làm theo Bác” được Công ty quán triệt đó là thực hành tiết kiệm. Với hoạt động này, Công ty xây dựng lại quy trình văn bản về định mức chi tiêu nội bộ, đảm bảo tiết kiệm tối đa chi phí. Công ty cũng triển khai đến từng phòng/ban chủ trương thực hiện tiết kiệm chi phí điện, nước, điện thoại, vật liệu văn phòng phẩm, trang thiết bị, công cụ dụng cụ, tiết giảm chi phí công. Tại Công ty, việc nêu cao tinh thần trách nhiệm không chỉ được thể hiện trong công việc chuyên môn hàng ngày, mà còn được thể hiện bằng sự chia sẻ trách nhiệm xã hội trong công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa trên phạm vi toàn quốc.
Nói về điều này, đồng chí Phạm Ngọc Long cho hay: Việc triển khai “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở Đảng bộ VietinBank Leasing luôn gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI. Đảng bộ quán triệt đến 100% cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc về những điều đảng viên không được làm; phát động các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện các cuộc vận động lớn và các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành, của cơ quan. Công tác phê bình và tự phê bình trong nội bộ Đảng, trong Ban lãnh đạo luôn được tôn trọng trên tinh thần dân chủ, chân thành để trao đổi, tiếp thu ý kiến và khắc phục sửa chữa”.
Bên cạnh đó, công tác biểu dương, khen thưởng và nêu gương các tập thể, cá nhân điển hình về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được triển khai thực hiện theo hướng thiết thực. Đảng bộ Công ty coi đây vừa là mục tiêu, vừa là động lực, vừa là giải pháp nhằm vận dụng tư tưởng và tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh vào thực tiễn hoạt động của Công ty, đặc biệt là trong sinh hoạt Đảng và tu dưỡng, rèn luyện của từng cán bộ, đảng viên và người lao động.
“Đảng bộ Công ty luôn quan tâm gắn “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; phát huy cao nhất tính chủ động, sáng tạo của mỗi cá nhân, tập thể; đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành nhu cầu tự thân của mỗi cá nhân, tập thể. Chúng tôi cho rằng, việc học và làm theo Bác là để hoàn thiện chính mình” - Bí thư Đảng ủy Công ty tâm đắc.
Tính đến 31/3/2016,vốn chủ sở hữu của Công ty là 1.066 tỷ đồng; tổng dư nợ cho thuê là 1.641 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 27,1 tỷ đồng, bằng 110% so với cùng kỳ năm trước, đạt 25,8% kế hoạch năm 2016.
Phi Nga
.
.
.
.