.
.

Đảng ủy Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt Nam:

Hội nghị chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018

Thứ Tư, 21/03/2018|14:34

Ngày 20/3/2018, Đảng ủy Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tới các điểm cầu: Hà Nội, Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí, Lâm Đồng.

TS Ngô Văn Thạo - Thư ký Khoa học Hội đồng lý luận TW trực tiếp truyền đạt chuyên đề Chỉ thị 05- CT/TW năm 2018. Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; lãnh đạo các ban chuyên môn, văn phòng Đảng ủy TKV; cán bộ chuyên trách công tác xây dựng Đảng tại các chi, đảng bộ trực thuộc; toàn thể đảng viên các chi, đảng ủy: Cơ quan Tập đoàn, Cơ quan Tổng Công ty Điện lực, Tạp chí TKV, Bệnh viện TKV, Công ty tư vấn quản lý dự án, BQL nhà điều hành Vinacomin, BQLDA than Đồng bằng Sông Hồng, Trường quản trị kinh doanh, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng, Ban QLDA Nhà máy tuyển than Khe Chàm.

Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Minh Chuẩn - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn nhấn mạnh: Việc xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh là một trong những nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp đủ năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Tập đoàn. Chú trọng chỉnh đốn tác phong công tác của cán bộ, khắc phục, ngăn ngừa bệnh thành tích, phô trương, hình thức, xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên sâu sát, lắng nghe và sẵn sàng đối thoại với người lao động; khiêm tốn, tận tụy, trung thực và liêm khiết trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành các hoạt động, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị và của Tập đoàn năm 2018.

Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 03, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và kế hoạch, hướng dẫn của Đảng ủy Khối DNTW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, Đảng ủy TKV đã chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tiếp tục cụ thể hóa các nội dung thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị.

TS Ngô Văn Thạo - Thư ký Khoa học Hội đồng lý luận TW trực tiếp truyền đạt Chỉ thị 05- CT/TW
TS Ngô Văn Thạo - Thư ký Khoa học Hội đồng lý luận TW trực tiếp truyền đạt Chỉ thị 05- CT/TW cho toàn thể cán bộ, đảng viên Đảng bộ TKV.

Để triển khai việc học tập Chuyên đề năm 2018 có kết quả, thiết thực, đồng chí Lê Minh Chuẩn lưu ý, sau Hội nghị này các cấp ủy trong Đảng bộ Tập đoàn phải cụ thể hóa thực hiện tốt các nội dung theo yêu cầu Chỉ thị đề ra; các đồng chí Bí thư cấp ủy trực tiếp quán triệt đầy đủ, sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị 05; đặc biệt là chuyên đề 2018 về “xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Bên cạnh đó, tập trung tuyên truyền sâu, rộng, thường xuyên, liên tục và bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, sáng tạo các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Tập đoàn. Trên cơ sở Kế hoạch của Đảng ủy Tập đoàn, các cấp ủy đảng, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện của tập thể, cá nhân thực hiện Chỉ thị 05 theo chuyên đề 2018 đảm bảo phù hợp với điều kiện của đơn vị, gắn với chương trình công tác nhằm phát huy hiệu quả thiết thực trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách của Bác gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong đó cần đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm giải quyết triệt để các vướng mắc, bức xúc, nổi cộm trong các lĩnh vực tư tưởng, tập trung kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện của tập thể và từng cá nhân, coi đây một trong những điều kiện quan trọng để đánh giá chất lượng, xếp loại đối với tập thể và cá nhân; kịp thời phát hiện, tuyên dương những tấm gương điển hình trong học tập và làm theo Bác.

Đồng chí Lê Minh Chuẩn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn TKV phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Lê Minh Chuẩn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn TKV phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe TS Ngô Văn Thạo - Thư ký Khoa học Hội đồng lý luận TW truyền đạt những nội dung của Chuyên đề năm 2018.

Qua Hội nghị Chuyên đề này giúp cán bộ, đảng viên và người lao động hiểu được vấn đề trọng tâm, cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh qua từng câu chuyện nhỏ, lời nói, hành động hàng ngày của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ đó mỗi cán bộ, đảng viên tự giác học tập, rèn luyện, tu dưỡng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác thông qua các việc làm cụ thể, thiết thực trên mỗi cương vị công tác của mình, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp vào nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

P.V

.
.
.
.