.
.

ĐẢNG ỦY TỔNG CÔNG TY MOBIFONE:

Đưa việc thực hiện Chỉ thị 05 đi vào chiều sâu thiết thực

Thứ Năm, 29/03/2018|16:38

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng ủy Tổng công ty Viễn thông MobiFone đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều phương pháp sáng tạo, đưa việc học tập và làm theo Bác trong toàn Đảng bộ đi vào chiều sâu thiết thực, có sức lan tỏa mạnh mẽ.

Cách làm sáng tạo, hiệu quả

Xác định việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty đã ban hành hệ thống văn bản gồm các kế hoạch, quyết định, công văn hướng dẫn nhằm bảo đảm việc triển khai thực hiện đồng bộ trong toàn đơn vị. Ngay từ tháng 5/2016, Đảng ủy Tổng công ty đã ban hành “Chuẩn mực đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên trong Tổng công ty Viễn thông MobiFone, theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với 5 nội dung thiết thực: Trung thực – Trách nhiệm – Sáng tạo - Văn minh – Hiệu quả.

Đảng ủy Tổng công ty Viễn thông Mobifone đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng, phát thẻ Đảng viên và trao giải Cuộc thi Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Đảng ủy Tổng công ty Viễn thông Mobifone tổ chức Lễ kết nạp Đảng, phát thẻ Đảng viên và trao giải Cuộc thi Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đảng ủy Tổng công ty có văn bản hướng dẫn từng chi bộ đảng trực thuộc tổ chức sinh hoạt chuyên đề, thông tin tới các đảng viên về giá trị to lớn và những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nêu cao vai trò gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy trong việc thực hiện Chỉ thị 05gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Hướng dẫn các đảng bộ, chi bộ chọn ra từ 3 đến 5 việc cần học và làm theo Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, công tác xây dựng đảng trong từng giai đoạn cụ thể, đưa nội dung đó vào Nghị quyết của chi bộ. Mỗi cán bộ, đảng viên trong chi bộ đăng ký với chi bộ bằng văn bản 2 đến 3 nội dung học và làm theo Bác, được chi bộ thông qua làm cơ sở để thực hiện. Hướng dẫn các đảng bộ, chi bộ lựa chọn những cá nhân tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong công tác chuyên môn, trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để tôn vinh qua kênh truyền thông nội bộ của Tổng công ty.

Nhâp dịp kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/2017), Đảng ủy Tổng công ty đã tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thu hút 1.245 cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tham gia. Ban Tổ chức cuộc thi đã lựa chọn, trao giải cho 17 tập thể và 16 cá nhân tiêu biểu. Lễ tổng kết, trao giải cuộc thi, Lễ kết nạp đảng viên mới được tổ chức trang trọng tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh có ý nghĩa giáo dục sâu sắc và sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và người lao động.

Tôn vinh gương sáng đảng viên trên Bản tin nội bộ là hoạt động thường xuyên của Đảng bộ Tổng công ty, có tác dụng cổ vũ cho cán bộ, đảng viên ngay trong đơn vị. Đồng thời, chia sẻ những kinh nghiệm, sáng kiến hay, giúp cho các đơn vị khác trong Tổng công ty cùng tham khảo. Trong 2 năm 2016 - 2017, Đảng ủy Tổng công ty đã xét khen thưởng, công nhận danh hiệu và tôn vinh 58 đảng viên có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo gương Bác; đồng thời phát hành cuốn sách “Gương sáng đảng viên” nhằm tuyên truyền, khuyến khích, động viên và nhân rộng điển hình trong toàn đảng bộ Tổng công ty.

Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu

Ngày 28/3, Đảng ủy Tổng công ty Viễn thông MobiFone đã tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và học tập chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tới toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ, qua hơn 40 điểm cầu trực tuyến.

Đồng chí Lê Văn Long - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương truyền đạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018.
Đồng chí Lê Văn Long - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương truyền đạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty MobiFone nêu rõ, nội dung chuyên đề năm 2018 rất sát thực đối với cấp ủy đảng các cấp, cán bộ, đảng viên, người lao động MobiFone khi đơn vị phải thực hiện đầy đủ theo nội dung Thanh tra Chính phủ đã có kết luận về dự án MobiFone mua 95% cổ phần AVG. Sau khi có kết luận, Ban Thường vụ Đảng ủy đã kịp thời ban hành chỉ thị về một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác tư tưởng và sản xuất kinh doanh trong tình hình hiện nay, quán triệt đầy đủ trong cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV MobiFone đề nghị các cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyên môn, các đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên cần nhận thức sâu sắc hơn nữa ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, sinh động. Các cấp ủy đảng, chuyên môn, các đoàn thể chính trị xã hội chủ động rà soát, bám sát tình hình thực tế của đơn vị để xác định nội dung cần thực hiện; lựa chọn nội dung có tính khả thi cao để thực sự làm chuyển biến rõ nét; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 đi vào chiều sâu.

Các đại biểu dự Hội nghị.
Các đại biểu dự Hội nghị.

Phát huy truyền thống tốt đẹp, bản lĩnh của “người MobiFone” qua 25 năm xây dựng và phát triển (1993 – 2018), đồng chí Chủ tịch HĐTV MobiFone kêu gọi mọi cán bộ, đảng viên cần tự giác thực hiện các nội dung về “Chuẩn mực, đạo đức của cán bộ, đảng viên của Tổng công ty”, gương mẫu, tiên phong trong mọi công việc cùng CBCNV lao động đoàn kết, vượt qua khó khăn trước mắt. Tập trung cao độ vào hoạt động sản xuất kinh doanh, làm tốt nhất phần công việc của mình được giao, góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của mỗi đơn vị và của toàn Tổng công ty. Trọng tâm là tổ chức lãnh đạo triển khai Phương án cơ cấu lại Tổng công ty giai đoạn 2017-2020 đã được Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt. Tập trung chỉ đạo nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp: xây dựng hệ thống quản trị rủi ro, hoàn thiện hệ thống quy chế quản lý nội bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý, điều hành; đổi mới, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn và tài sản; thực hành tiết kiệm, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại vào quản lý, nâng cao năng suất lao động; đảm bảo hiệu quả đầu tư, tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nội bộ, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Chủ động đề xuất, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng các cơ chế, chính sách tạo lập môi trường thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp nói chung và cho Tổng công ty nói riêng./.

P.V

 

.
.
.
.