.
.

Đảng bộ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam: Hội nghị Ban chấp hành mở rộng

Thứ Sáu, 13/04/2018|17:14

Ngày 11/4, Tại Hà Nội, Đảng ủy Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành mở rộng nhằm quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2018.

Đến dự có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; các đồng chí là bí thư, phó bí thư các đảng ủy trực thuộc Đảng bộ VNPT; thành viên Hội đồng thành viên, Ban tổng giám đốc và lãnh đạo các ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc Tập đoàn.

Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Trần Mạnh Hùng - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn trình bày những nội dung cơ bản trong chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” như: Xây dựng phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khái quát về phong cách Hồ Chí Minh; những giải pháp xây dựng phong cách lãnh đạo của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu; phong cách lãnh đạo của người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Sau Hội nghị, đồng chí yêu cầu đội ngũ cán bộ chủ chốt các chi đảng bộ cần xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện nghiêm túc việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2018 tại cơ quan, đơn vị; đồng thời thống nhất về nhận thức, hành động trong suốt quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, đưa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên, tạo nên phong trào ngày càng sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và người lao động.

Theo báo cáo sơ kết công tác quý I/2018, Đảng ủy Tập đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo nhiệm vụ công tác năm 2018 đề ra và cơ bản hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế, trong đó lợi nhuận tăng trưởng 15,5% so với cùng kỳ năm 2017; triển khai các giải pháp để nâng cao chất lượng, năng lực đội ngũ bán hàng, đặc biệt là bán hàng các gói dịch vụ mới, dịch vụ công nghệ thông tin, dịch vụ giá trị gia tăng; ban hành kiến trúc hệ thống chăm sóc khách hàng online để đảm bảo thống nhất toàn hệ thống; nâng cao trải nghiệm của khách hàng bằng phân loại các phân khúc và cung cấp các sản phẩm cá thể hóa; cải thiện năng lực cung cấp trải nghiệm khách hàng của VNPT; tăng cường số hóa trong các hoạt động bán hàng (kênh online), chăm sóc khách hàng (tích điểm hội viên qua hệ thống Vpoint cho tất cả các dịch vụ), thanh toán trực tuyến qua cổng VNPT Pay,…

đồng chí Trần Mạnh Hùng - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn trình bày những nội dung cơ bản trong chuyên đề năm 2018 của Chỉ thị 05
đồng chí Trần Mạnh Hùng - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn trình bày những nội dung cơ bản trong chuyên đề năm 2018 của Chỉ thị 05

Bên cạnh đó, đổi mới công tác quản lý đầu tư trong triển khai hệ thống mạng di động và Data center, đảm bảo tính đồng bộ của các dự án; tăng cường chủ động cho các đơn vị trong triển khai dự án, đảm bảo hiệu quả đầu tư và theo đúng mục tiêu, định hướng của Tập đoàn. Tăng cường kiểm soát tiến độ và nội dung các dự án đầu tư trọng điểm như: phát triển trạm 4G, băng thông cố định, các dự án công nghệ thông tin,… Tiếp tục triển khai công tác thoái vốn theo lộ trình và kế hoạch được phê duyệt, đảm bảo quyền lợi của Tập đoàn và phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước.

Tập trung chỉ đạo, giám sát các đơn vị thực hiện kiểm kê, phân loại tài sản; đối chiếu, xác nhận công nợ; xử lý tài sản, tài chính nhằm lành mạnh hóa tài chính của Tập đoàn và chuẩn bị cho công tác cổ phần hóa VNPT.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Tập đoàn đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; triển khai Nghị quyết chuyên đề về phát triển thanh niên VNPT tạo sự đột phá trong thực hiện thành công chiến lược VNPT 3.0; Nghị quyết chuyên đề về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí và trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong công tác cán bộ; rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của Tập đoàn theo quy định trong quý I/2018, đảm bảo nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý cán bộ; kiện toàn đội ngũ lãnh đạo Tập đoàn đủ số lượng cũng như chất lượng đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ phát triển của Tập đoàn.

Ngoài ra, Đảng ủy Tập đoàn đã nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Phối hợp chặt chẽ giữa công tác kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Tập đoàn. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát đã duy trì và đẩu mạnh hoạt động công tác xây dựng đảng, nâng cao vai trò của các cấp ủy đảng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của các đơn vị.

P.V

.
.
.
.