.
.

Đảng ủy Vinachem học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ Sáu, 25/05/2018|17:17

Ngày 24/5, tại Hà Nội, Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) đã tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Các đại biểu dự Hội nghị.
Các đại biểu dự Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành, Ủy ban Kiểm tra, cán bộ chuyên trách, cán bộ kiêm nhiệm làm công tác Đảng tại các đảng bộ, chi bộ trực thuộc cùng toàn thể đảng viên Công ty mẹ -Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

PGS.TS Đoàn Thế Hanh
PGS.TS Đoàn Thế Hanh truyền đạt nội dung chuyên đề năm 2018.

Tại Hội nghị, PGS.TS Đoàn Thế Hanh - Giảng viên cao cấp, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã truyền đạt các nội dung chính của chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tấm tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đồng chí Nguyễn Phú Cường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Hóa chất Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Phú Cường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Hóa chất Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phú Cường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn lưu ý, sau Hội nghị này các cấp ủy trong Đảng bộ Vinachem khẩn trương cụ thể hóa, thực hiện tốt các nội dung của chuyên đề theo yêu cầu Chỉ thị đề ra. Các đồng chí Bí thư cấp ủy trực tiếp quán triệt đầy đủ, sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị 05; đặc biệt là chuyên đề 2018 về “xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Bên cạnh đó, tập trung tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục và bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, sáng tạo các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Tập đoàn. Trên cơ sở Kế hoạch của Đảng ủy Tập đoàn, các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện của tập thể, cá nhân thực hiện Chỉ thị 05 theo chuyên đề 2018 phù hợp với điều kiện của đơn vị, gắn với chương trình công tác nhằm phát huy hiệu quả thiết thực trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”; Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đầy đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ./.

 

.
.
.
.