.
.

Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sống còn

Thứ Tư, 11/01/2012|18:39

Trải qua các thời kỳ, công tác xây dựng Đảng luôn được Đảng ta hết sức coi trọng và xác định đây là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng ta, chế độ ta- Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Nếu nói xây dựng Đảng là “then chốt” thì công tác tổ chức cán bộ là “then chốt” của “then chốt” - Ảnh: TTXVN

Ngày 11/1, tới dự và phát biểu tại hội nghị cán bộ toàn quốc về công tác xây dựng Đảng năm 2012, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ ý nghĩa quan trọng của hội nghị lần này – hội nghị đầu tiên của nhiệm kỳ khóa XI, công tác tổ chức, xây dựng Đảng có nhiều việc phải làm.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, bối cảnh tình hình hiện nay và những yêu cầu nhiệm vụ mới của cách mạng nước ta đòi hỏi phải nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, đặt ra những yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao đối với công tác xây dựng Đảng. Nếu Đảng ta không thật sự vững vàng về chính trị tư tưởng, không thống nhất cao về ý chí và hành động, không trong sạch về đạo đức, không chặt chẽ về tổ chức, không được nhân dân ủng hộ thì không thể đủ sức lãnh đạo đưa đất nước đi lên.

Chính vì vậy, Hội nghị Trung ương 4 vừa qua đã bàn và quyết định tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, cụ thể hóa một bước Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Trải qua các thời kỳ, công tác xây dựng Đảng luôn được Đảng ta hết sức coi trọng và xác định đây là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng ta, chế độ ta.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, trong toàn bộ hệ thống các cơ quan làm công tác tham mưu cho Đảng, Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan tổ chức các cấp có vị trí đặc biệt quan trọng, vừa là cơ quan tham mưu, vừa là cơ quan trực tiếp tác chiến về công tác tổ chức, xây dựng Đảng. Nếu nói xây dựng Đảng là “then chốt” thì công tác tổ chức cán bộ là “then chốt” của “then chốt”, đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm hết sức nặng nề. Xây dựng Đảng là xây dựng về tổ chức và xây dựng về con người. Lâu nay vẫn nói: "Cán bộ nào thì đường lối ấy", nhưng sau khi có đường lối đúng thì cán bộ đóng vai trò quyết định việc tổ chức thực hiện đường lối.

Tổng Bí thư mong muốn toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng cần nhận thức sâu sắc, đầy đủ yêu cầu cấp bách của nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình hiện nay, thấy đầy đủ trách nhiệm của mình trước Đảng, trước nhân dân; cần phát huy tinh thần chủ động, tổ chức công việc thật tốt theo hướng đổi mới, khoa học, phân công tỉ mỉ chặt chẽ.

Tại hội nghị, đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương nêu rõ, năm 2012, khối lượng công việc của ngành Tổ chức xây dựng Đảng nhiều hơn, yêu cầu cao hơn và thời gian thúc bách hơn.

Đồng chí Tô Huy Rứa cho biết, công việc mà toàn ngành cần làm ngay là tham mưu hoàn chỉnh để sớm ban hành Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, Chỉ thị và Kế hoạch của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết.

Lam Chi

Theo Báo điện tử Chính Phủ

.
.
.
.