.
.

Đón năm mới với niềm tin, khí thế và quyết tâm mới

Thứ Sáu, 20/01/2012|01:41

Nhân dịp Xuân mới Nhâm Thìn 2012, ngày 19/1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc gặp mặt, chúc Tết các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng bào và chiến sĩ cả nước…

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Hướng tới năm mới với niềm tin mới, khí thế mới và quyết tâm mới, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của năm 2012.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, năm 2011 mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức song với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, đất nước ta đã vượt qua những khó khăn, thách thức, đạt được những thành quả có ý nghĩa quan trọng, tạo cơ sở, tiền đề để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2012 và các năm tiếp theo.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng gửi lời cảm ơn trân trọng tới các bậc lão thành cách mạng, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, đồng bào, chiến sĩ, kiều bào ta ở nước ngoài,… luôn ủng hộ và nỗ lực triển khai thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, năm Nhâm Thìn 2012, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, dự báo chúng ta vẫn tiếp tục phải đương đầu với không ít khó khăn, thử thách. Ban Chấp hành Trung ương đã khẳng định năm 2012 cần tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ ưu tiên là kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, tiếp tục giữ vững hòa bình, ổn định, độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; giải quyết hiệu quả những vấn đề trọng tâm cấp bách theo các nghị quyết của Trung ương; tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng gắn với việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tiếp tục đẩy mạnh hội nhập quốc tế sâu rộng…

Nhân dịp năm Xuân mới Nhâm Thìn 2012, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc các đồng chí lão thành cách mạng, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cùng tất cả đồng chí, đồng bào, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài năm mới có nhiều niềm vui mới, đồng sức, đồng lòng nhất trí thực hiện tốt các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, nhằm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của năm 2012, hướng tới năm mới 2012 với niềm tin mới, khí thế mới và quyết tâm mới.

Một số hình ảnh tại cuộc gặp mặt, chúc Tết các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước:

 

Ảnh: Chinhphu.vn

 

Ảnh: Chinhphu.vn

 

Ảnh: Chinhphu.vn

Chinhphu.vn

.
.
.
.