.
.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang làm việc với Bộ Công an

Thứ Ba, 21/02/2012|23:28

 

Ngày 21-2, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã làm việc với Bộ Công an về chương trình công tác năm 2012.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chứng kiến lễ ký Quy chế phối hợp công tác giữa Văn phòng Chủ tịch nước và Bộ Công an. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chứng kiến lễ ký Quy chế phối hợp công tác giữa Văn phòng Chủ tịch nước và Bộ Công an. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)

 

Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã báo cáo với Chủ tịch nước các công tác trọng tâm của ngành công an năm 2012, đặc biệt là việc thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng CAND vững mạnh toàn diện, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; đổi mới mạnh mẽ công tác tham mưu và chỉ huy CAND đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới... 

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang biểu dương những kết quả đạt được của lực lượng công an nhân dân trong năm 2011. 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tán thành với các chương trình công tác trọng tâm đề ra cho năm 2012 của Bộ Công an, nhấn mạnh phải luôn luôn chủ động trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là các nhiệm vụ giữ vững ổn định chính trị, xã hội. Chúng ta đang phấn đấu đến năm 2020, Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, nhưng trước mắt còn không ít khó khăn, thử thách. Bên cạnh những khó khăn khách quan, còn có những khó khăn chủ quan, xuất phát từ trình độ phát triển và mặt trái của cơ chế thị trường đã và đang ảnh hưởng không nhỏ đến việc tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, tư tưởng, nhân cách, lối sống của một bộ phận cán bộ, công chức ở nhiều lĩnh vực, trong đó có lực lượng công an. Có những cán bộ, chiến sĩ do thiếu tự rèn luyện và tu dưỡng bản thân, nên thoái hóa, biến chất, tham nhũng, sách nhiễu, hối lộ, suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, làm tổn hại uy tín của Đảng và thanh danh của ngành, làm cho nhân dân bất bình, là điều kiện để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá, làm cho ta suy yếu. Chúng ta không được lơ là, thiếu cảnh giác và lực lượng công an nhân dân phải vững vàng đi đầu, kiên quyết đấu tranh, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống, đảm bảo ổn định để phát triển đất nước. Để phát huy những mặt tích cực đã đạt được, tiếp tục hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, Chủ tịch nước đề nghị toàn thể lực lượng công an nhân dân thường xuyên quán triệt thực hiện thật tốt 6 điều Bác Hồ dạy về xây dựng người công an nhân dân cách mạng, triển khai thực hiện thực sự có hiệu quả cao Nghị quyết TW 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng trong ngành; các cán bộ, chiến sĩ công an cần phải nhận thức rõ những thành tựu để tự hào, phát huy, đồng thời cũng phải thấy hết những hạn chế, khuyết điểm để khắc phục. Những hạn chế, khuyết điểm đó mỗi cán bộ, chiến sĩ phải tự giác nhìn thấy để sửa mình, đồng thời nhân dân cũng luôn sẵn sàng chỉ ra cho chúng ta, vấn đề là chúng ta phải nhìn nhận và chân thành tiếp thu thật nghiêm khắc để sửa chữa, phải dựa vào dân, vì nhân dân mà làm tốt nhiệm vụ giữ gìn an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Nguồn gốc và sức mạnh to lớn của công an nhân dân trong suốt các giai đoạn cách mạng chính là ở nhân dân. Nhiệm vụ càng khó khăn, càng phức tạp, càng phải dựa vào nhân dân, tin ở nhân dân. 

Chủ tịch nước ghi nhận các kiến nghị của Bộ Công an để giao các cơ quan chức năng có liên quan giải quyết. Chủ tịch nước chúc toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2012 và khẳng định: Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn tạo điều kiện để lực lượng công an nhân dân công tác, học tập, chiến đấu và trưởng thành, luôn dành những tình cảm thân thiết nhất cho những người con trung thành, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì lợi ích và sự trường tồn của dân tộc.

Kết thúc buổi làm việc, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các đại biểu đã chứng kiến Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Văn phòng Chủ tịch nước. Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang và Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung đã ký kết quy chế này.

TTXVN

.
.
.
.