.
.

Tiếp tục làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận cơ bản

Thứ Tư, 01/02/2012|21:03

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh Hội đồng Lý luận Trung ương cần tiếp tục làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận cơ bản trong đường lối chiến lược của Đảng, nghiên cứu, giải đáp những vấn đề cấp bách đặt ra trong năm 2012. 

Đồng chí Trương Tấn Sang, đồng chí Đinh Thế Huynh cùng các đại biểu dự kỳ họp. Ảnh: Chinhphu.vn

Ngày 1/2, kỳ họp thứ 2 Hội đồng Lý luận Trung ương diễn ra tại Hà Nội. Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương dự kỳ họp.

Năm 2011, Hội đồng Lý luận Trung ương đã tích hoàn thành các nhiệm vụ được giao, bám sát thực tiễn, đẩy mạnh các hoạt động khoa học để kịp thời tư vấn cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác tư tưởng, lý luận, báo chí.

Bên cạnh đó, đã thu hút được nhiều nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu tổ chức nhiều hội thảo lớn về các chủ đề quan trọng, cấp thiết về Ðảng cầm quyền, về phương thức lãnh đạo của Ðảng, về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đóng góp quan trọng vào việc tổng kết thành công một số vấn đề lý luận - thực tiễn, chuẩn bị các Văn kiện Ðại hội XI của Ðảng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác lý luận.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trương Tấn Sang ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả Hội đồng Lý luận Trung ương đã đạt được trong năm 2011.

Đồng chí Trương nhấn mạnh bước sang năm mới 2012, Hội đồng Lý luận Trung ương cần tiếp tục phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được, bám sát nội dung Nghị quyết Đại hội XI của Đảng đã đề ra; tăng cường công tác nghiên cứu lý luận, tiếp tục làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận cơ bản trong đường lối chiến lược của Đảng; nghiên cứu, giải đáp những vấn đề cấp bách đặt ra trong năm 2012. 

Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng tư vấn cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về những vấn đề lý luận trọng yếu; tăng cường việc hợp tác quốc tế, mở rộng hơn nữa quan hệ với các cơ quan nghiên cứu lý luận của các đảng cộng sản, phục vụ kịp thời, có hiệu quả sự lãnh đạo của Đảng trong tình hình mới...

Đồng chí Ðinh Thế Huynh khẳng định Hội đồng sẽ tiếp thu, thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo sâu sắc của đồng chí Trương Tấn Sang, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động cũng như chất lượng tư vấn cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và mong muốn  được sự cộng tác, phối hợp và giúp đỡ kịp thời, chặt chẽ của các ban, bộ, ngành, sự ủng hộ, đồng lòng của cả đội ngũ các nhà khoa học lý luận chính trị, các nhà hoạt động chính trị, các nhà quản lý, đáp ứng sự tin cậy của Ðảng và nhân dân, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao…

Mai Chi

chinhphu.vn

.
.
.
.