.
.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương

Thứ Tư, 08/02/2012|09:59

 Ngày 7/2, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có buổi làm việc với cán bộ chủ chốt của Ban Tuyên giáo Trung ương. Tham dự có đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện các Bộ, Ban, ngành và cơ quan Trung ương.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Hơn ai hết, ngành tuyên giáo cần gương mẫu đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Hơn ai hết, ngành tuyên giáo cần gương mẫu đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 

Tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Đinh Thế Huynh đã báo cáo với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tình hình công tác tuyên giáo năm 2011 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Năm 2011 ngành Tuyên giáo cả nước đã tham gia tích cực và có hiệu quả cao các hoạt động phục vụ Đại hội XI của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp. Công việc tham mưu cho Bộ Chính trị và các cấp ủy ra chỉ thị, hướng dẫn kế hoạch triển khai, chuẩn bị các loại tài liệu, tổ chức lực lượng báo cáo viên các cấp và tổ chức các lớp nghiên cứu Nghị quyết đã được tiến hành, khẩn trương nghiêm túc. Ban Tuyên giáo Trung ương đã trực tiếp tổ chức 15 lớp quán triệt Nghị quyết cho cán bộ chủ chốt các địa phương và ban, ngành, lãnh đạo các ban tuyên giáo và báo cáo viên cấp tỉnh, cán bộ quản lý báo chí, khoa học và quản lý văn học nghệ thuật, các trí thức và văn nghệ sỹ tiêu biểu, giảng viên chính trị các trường đại học và cao đẳng. Sau đó, các ngành và địa phương đã đồng loạt tổ chức học tập Nghị quyết. Đợt học tập Nghị quyết đã đạt được các yêu cầu do Bộ Chính trị đề ra trong Chỉ thị 01, nghiêm túc và khẩn trương, triển khai sớm và kết thúc sớm, có một số đổi mới về phương thức và công tác kiểm tra, đôn đốc, giúp đỡ các địa phương và ngành. Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức kiểm tra ở 25 địa phương, đơn vị.

Trong năm qua, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổng kết, sơ kết 7 nghị quyết và chỉ thị của Đảng về lĩnh vực tuyên giáo, ban hành 34 kế hoạch, 31 văn bản hướng dẫn và nhiều tài liệu học tập nghị quyết.

Ban Tuyên giáo Trung ương đã nỗ lực hoàn thành một khối lượng lớn công tác tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy trên các lĩnh vực công tác tư tưởng, văn hóa văn nghệ, khoa giáo và thông tin đối ngoại. Ban đã hoàn thành 15 đề án trình Bộ Chính trị và Ban Bí thư, được đánh giá tốt về chất lượng. Đã hoàn thành Đề án về quan hệ Việt - Lào và giai đoạn 1 của quan hệ Việt Nam - Campuchia. Đã thực hiện 5 đề án cấp ban và tổ chức thẩm định 45 văn bản, 41 đầu sách, thường xuyên nắm bắt dư luận xã hội, kịp thời tham mưu, phát biểu ý kiến bằng văn bản về các vấn đề do Ban Bí thư yêu cầu hoặc phát hiện tình hình từ thực tế để đề xuất giải quyết.

Ban Tuyên giáo các ngành và địa phương cũng đã tham mưu nhiều công việc cho cấp ủy như xây dựng các nghị quyết chuyên đề, các chương trình hành động thực hiện nghị quyết, đánh giá việc thực hiện nghị quyết, đề xuất ý kiến về các vấn đề cụ thể.

Công tác Tuyên giáo đã bám sát để tuyên truyền kịp thời các hoạt động của Đảng và Nhà nước, các ngành và địa phương. Chỉ đạo và định hướng tuyên truyền về Đại hội Đảng, các nghị quyết của Trung ương, về Bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, các kỳ họp Quốc hội, các hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước, tuyên truyền cổ động cho các phong trào và sự kiện quan trọng. Đã tập trung chỉ đạo công tác tuyên truyền định hướng dư luận xã hội trước những vấn đề nổi cộm, bức xúc. Hàng tháng đều có hội nghị Báo cáo viên để triển khai theo hệ thống kênh tuyên truyền miệng. Hàng tuần đều giao ban để chỉ đạo báo chí. Nhóm công việc này đã góp phần đáng kể trong việc thực hiện các nghị quyết, hoàn thành nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, đối ngoại, giữ ổn định tư tưởng, tạo không khí phấn khởi và đồng thuận trong xã hội.

Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc

Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức công tác đấu tranhh về quan điểm nhằm uốn nắn các nhận thức lệch lạc và phản bác quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ đường lối của Đảng, các chủ trương lớn của Nhà nước ta.

Công việc xây dựng nội bộ Ban Tuyên giáo Trung ương và ngành Tuyên giáo trên đã nước đã được thực hiện tốt. Tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên của Ban và ngành Tuyên giáo đã đoàn kết, thống nhất cùng nhau thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng nội bộ. Phần lớn Ban Tuyên giáo cấp tỉnh đã kiện toàn. Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức 7 lớp bồi dưỡng cán bộ tuyên giáo cấp tỉnh, cấp huyện mới bổ nhiệm, 6 lớp chuyên đề cho cán bộ tuyên giáo về văn hóa văn nghệ, về công tác tuyên truyền, giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ.

Về những nhiệm vụ trọng tâm của công tác Tuyên giáo năm 2012, đồng chí Đinh Thế Huynh nêu rõ: Trong năm 2012 và thời gian tới, Ban Tuyên giáo Trung ương và hệ thống Tuyên giáo cả nước tập trung tổ chức quán triệt với chất lượng cao các nghị quyết của Trung ương, nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nghị quyết các cấp ủy, trong đó đặc biệt lưu ý việc quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 của Ban Chấp hành Trung ương về một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đưa thành công việc quan trọng thường xuyên, đi sâu tổng kết những mô hình và cách làm thiết thực, hiệu quả, phát hiện gương người tốt, việc tốt, những cán bộ liêm khiết để nhân rộng.

Tập trung nghiên cứu để tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị trong việc xây dựng Nghị quyết Trung ương về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo, về khoa học công nghệ, về bảo vệ tài nguyên môi trường và chống biến đổi khí hậu, thực hiện các đề án trình Bộ Chính trị và Ban Bí thư; các đề án cấp ban và cấp tỉnh theo nhiệm vụ được giao.

Thường xuyên quan tâm chỉ đạo, định hướng và tổ chức công tác tuyên truyền, báo chí - xuất bản, nhằm thúc đẩy thực hiện các nghị quyết, các nhiệm vụ chính trị của năm 2012, trong đó có nhiệm vụ tái cơ cấu nền kinh tế theo Kết luận của Hội nghị Trung ương 3 và thực hiện vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4, tạo sự nhất trí trong Đảng và đồng thuận xã hội, nhân rộng điển hình tiên tiến, tôn vinh những giá trị văn hóa và nhân cách làm người, những tấm gương liêm khiết, mẫu mực của cán bộ đảng viên, nâng cao đạo đức xã hội, đấu tranh chống sự suy thoái về đạo đức. Thực hiện tốt công tác tư tưởng trong việc sửa đổi Hiến pháp.

Tổ chức thực hiện có chất lượng và hiệu quả công tác nghiên cứu lý luận chính trị, lý luận phê bình văn học nghệ thuật, công tác nghiên cứu khoa học về xây dựng Đảng, về công tác Tuyên giáo. Phấn đấu để có bước đột phá về mặt lý luận.

Quan tâm nhiều hơn công tác dự báo, sớm phát hiện tình hình, chủ động tham mưu và kịp thời xử lý các điểm nóng, các vấn đề nhạy cảm, tăng cường công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, trong đó, chú ý việc xây dựng lực lượng nòng cốt, chuyên trách, nâng cao tính chuyên nghiệp trong việc tổ chức đấu tranh trên mạng internet.

Chăm lo công tác xây dựng Ban Tuyên giáo Trung ương và cơ quan Tuyên giáo các cấp, nâng cao năng lực công tác, thực hiện tốt việc quy hoạch đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, Ban Tuyên giáo Trung ương và ngành Tuyên giáo phải ra sức và gương mẫu trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, rèn luyện nhân cách, tinh thần phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân và tin thần tự học không mệt mỏi, tự học suốt đời.

Một số giải pháp chủ yếu để thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của công tác Tuyên giáo năm 2012 được đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nêu lên là: thực hiện đổi mới mạnh mẽ công tác Tuyên giáo; xây dựng đội ngũ cộng tác viên đủ mạnh; Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên giáo cấp ủy các cấp tìm chọn và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ thành nguồn cán bộ chuyên nghiệp lâu dài; Thường xuyên tác động thúc đẩy để đồng chí Bí thư và Thường trực cấp ủy các cấp chú trọng và trực tiếp tham gia công tác tư tưởng theo đúng phương châm “công tác tư tưởng là của toàn Đảng, trước nhất là của đồng chí Bí thư và Thường trực cấp ủy”; bám sát thực tiễn, kịp thời phát hiện và dự báo tình hình, chủ động tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy, chủ động ứng phó với tình hình tư tưởng.

Đồng chí Đinh Thế Huynh cũng đề nghị Ban Bí thư có kế hoạch kiểm tra, đôn đốc việc thể chế hóa các quan điểm của Đảng thành cơ chế, chính sách được pháp lý hóa, kiểm tra đồng chí Bí thư và Thường trực cấp ủy việc thực hiện Nghị quyết Trung ương về một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng, về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, về lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư tưởng; xem xét bổ sung phụ cấp cho cán bộ công nhân viên các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện và trung tâm thông tin công tác Tuyên giáo cấp tỉnh; xem xét và quan tâm giải quyết chế độ với đội ngũ Tuyên giáo cấp xã.

13 ý kiến phát biểu tại buổi làm việc của các đại biểu đại diện cho các ban, bộ, ngành đã đề cập nhiều giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác Tuyên giáo trong thời gian tới, cả về công tác tư tưởng, công tác tuyên truyền và công tác đấu tranh chống lại những luận điệu sai trái, thù địch. Ngành Tuyên giáo cần chủ động hơn nữa trong việc nắm chắc tình hình tư tưởng chính trị trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là lực lượng thanh niên, sinh viên, học sinh; nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, tham mưu, đầu tư nhiều hơn cho công tác cán bộ cả về số lượng và chất lượng; đổi mới mạnh mẽ phương thức công tác Tuyên giáo, quản lý và phát huy cao nhất vai trò, hiệu quả hoạt động của các binh chủng thông tin tuyên truyền...

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh phát biểu, nhấn mạnh ngành Tuyên giáo cần chủ động và phát huy hiệu quả của tất cả các binh chủng thông tin trong lĩnh vực đấu tranh với các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam, lãnh đạo và chỉ đạo báo chí chủ động tấn công phản bác lại các thế lực thù địch...

Những kiến nghị, đề xuất của Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ được trình với Bộ Chính trị và Ban Bí thư.

Thay mặt Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt biểu dương đội ngũ những người làm công tác Tuyên giáo trong cả nước, đã nỗ lực cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành tựu chung của đất nước. Năm 2011 là một năm có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, có nhiều khó khăn thử thách mới, toàn Đảng, toàn quân và dân ta đã quyết tâm cao độ, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại XI của Đảng và thu được nhiều kết quả ban đầu có ý nghĩa, tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, độc lập chủ quyền quốc gia được bảo đảm, quan hệ đối ngoại tiếp tục được tăng cường, thế và lực của đất nước tiếp tục được nâng cao... Những kết quả đó đã tạo đà thuận lợi cho việc thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2012.

Phân tích bối cảnh tình hình trong nước và thế giới trong giai đoạn hiện nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhất trí 6 nhiệm vụ trọng tâm mà Ban Tuyên giáo Trung ương đã đề ra trong năm 2012, đồng thời nhấn mạnh 4 vấn đề quan trọng ngành Tuyên giáo cả nước cần tập trung thực hiện tốt trong thời gian tới.

Một là, phải nhận thức đầy đủ hơn, sâu sắc hơn vị trí, vai trò quan trọng của công tác Tuyên giáo, công tác xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng trong tình hình mới. Công tác tư tưởng luôn quan trọng hàng đầu, nhưng yêu cầu, cấp độ ngày càng cao hơn, với trình độ nhận thức cao hơn. Cụ thể, cần thấm nhuần, hiểu kỹ những những nội dung mới trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta (bổ sung, phát triển năm 2011)..., những tư tưởng mới về phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN, về hội nhập quốc tế, về phát triển văn hóa - nền tảng tinh thần của xã hội, giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ - động lực của sự phát triển... Trong khi đó, trình độ cán bộ, đảng viên và nhân dân ngày càng cao, đặt ra yêu cầu nhiệm vụ ngày càng khó hơn đối với công tác Tuyên giáo, làm thế nào để tuyên truyền vận động nhân dân đồng tâm hiệp lực triển khai thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối của Đảng, tránh tình trạng mơ hồ, phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí chiến đấu...

Hai là, ngành Tuyên giáo cần bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị năm 2012 và các năm tiếp theo, nắm bắt đúng tâm trạng, tư tưởng của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, triển khai đồng bộ 6 nhiệm vụ mà Ban Tuyên giáo Trung ương đã đề ra một cách bài bản, có chất lượng và hiệu quả cao hơn, với nhiều hình thức, phương pháp mới phù hợp hơn. Công tác tư tưởng, công tác Tuyên giáo phải luôn đổi mới, không thể sáo mòn, bằng nhiều kênh thông tin phong phú, đa dạng, hiện đại.

Tổng Bí thư lưu ý: Cần chú trọng hơn nữa việc giáo dục lý luận chính trị, nhằm giữ vững sự kiên định, lòng trung thành với lý tưởng của Đảng, chú ý công tác tuyên truyền miệng, tăng cường đối thoại, phát huy hiệu quả các phương tiện báo chí, đặc biệt là báo mạng. Mục tiêu là phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội.

Năm 2012, cần tập trung thực hiện tốt các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị đã ban hành, nhất là Nghị quyết Trung ương 3, Nghị quyết Trung ương 4, đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, bổ sung sửa đổi Hiến pháp năm 1992, rồi các vấn đề về phát triển giáo dục, khoa học... vừa tham mưu đề xuất, vừa triển khai tổ chức thực hiện, cả tuyên truyền đối nội và đối ngoại, biểu dương mặt tích cực và đấu tranh phê phán những quan điểm sai trái, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, bác bỏ các quan điểm thù địch.

Ba là, ngành Tuyên giáo cần chủ động, thường xuyên, nhạy bén hơn trong việc thực hiện các Nghị quyết liên quan đến ngành như công tác lý luận, công tác báo chí, công tác văn học nghệ thuật, xây dựng đội ngũ trí thức; cụ thể hóa và thế chế hóa để thực hiện, đồng thời tăng cường kiểm tra giám sát, biểu dương những mặt tốt, những nơi làm tốt, phê phán những hiện tượng tiêu cực và xử lý nghiêm những sai phạm; phối hợp tốt và tạo sự thống nhất cao trong hoạt động của các binh chủng thông tin tuyên truyền...

Bốn là, ngành Tuyên giáo cần bảo đảm các điều kiện để hoàn thành các nhiệm vụ được giao, trong đó có công tác xây dựng nội bộ ngành, trước hết là xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo, công tác tư tưởng... Mỗi nhà báo, nhà văn, người làm giáo dục, người làm khoa học... đòi hỏi phải có bản lĩnh chính trị, sự kiên định vững vàng, trung thành tuyệt đối, có ý chí đấu tranh và có trình độ, phải nói được, viết được, thuyết phục được, có phẩm chất đạo đức tốt, không để bị cám dỗ bởi lợi ích, tiền tài, danh vọng, không để sa vào "bẫy" của các thế lực thù địch. Người làm giáo dục cũng phải được giáo dục, những người làm công tác tư tưởng cũng phải được bồi dưỡng về tư tưởng. Bên cạnh đó, phải có sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng, có sự phối hợp của các cấp, các ngành; phải có cơ chế chính sách chăm lo điều kiện làm việc, đời sống cho cán bộ Tuyên giáo, quan tâm xây dựng cơ quan Tuyên giáo cả về tổ chức Đảng, các đoàn thể, cơ quan chức năng....

Hơn ai hết, ngành Tuyên giáo cần gương mẫu đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.../.

Tuyên Giáo

.
.
.
.