.
.

Đại hội đại biểu Hiệp hội doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam

Thứ Sáu, 09/08/2013|09:48

 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại Đại hội
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại Đại hội

 

Sáng 7/8, tại Hà Nội diễn ra Đại hội đại biểu Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2013- 2018. Tới dự có Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, đại diện các ban ngành trung ương, Hội cựu chiến binh Việt nam và các tỉnh thành cùng gần 300 đại biểu đại diện cho trên 5.000 Doanh nhân cựu chiến binh, cựu quân nhân cả nước về dự Đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam Lê Thành Tâm cho biết: Với mong muốn có tổ chức kết nối doanh nhân, doanh nghiệp cựu chiến binh Việt Nam trên cả nước liên kết với nhau trong một tổ chức làm kinh tế để phát huy tiềm năng của cựu chiến binh, ngày 31/7/2012, Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã chỉ đạo thành lập Ban vận động thành lập Hội và ngày 22/4/2013 Bộ Nội vụ đã chính thức chấp thuận việc thành lập Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam”. Đây là cơ sở quan trọng để liên kết các doanh nhân cùng đóng góp cho sự phát triển của doanh nghiệp và của đất nước.

Là tổ chức xã hội- nghề nghiệp tự nguyện của các Cựu chiến binh, Cựu quân nhân nên Hiệp hội đề cao tôn chỉ vì sự phát triển sản xuất, kinh doanh nói chung; phát triển, bảo vệ và hỗ trợ các hội viên hoạt động hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Là chỗ dựa vững chắc về tổ chức, pháp lý trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của các hội viên; chăm lo, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, gắn bó tình bạn chiến đấu, tình đồng chí, đồng nghiệp trong doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam.

Mục đích của Hiệp hội là tập hợp và đoàn kết các doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam, Cựu quân nhân Việt Nam đang sản xuất, kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam giúp đỡ nhau đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, làm giàu hợp pháp, tạo điều kiện giúp đỡ các cựu chiến binh, thương binh, bệnh binh có hoàn cảnh khó khăn; mở rộng giao lưu giữa các hội viên với các doanh nhân trong nước và ngoài nước theo phương châm "Đoàn kết, nghĩa tình, hợp tác cùng phát triển".

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ vui mừng được đến dự Đại hội và nhấn mạnh: Trong những năm vừa qua, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, phong trào cựu chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống, làm giàu hợp pháp, góp phần vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế địa phương và đất nước đã phát triển mạnh mẽ, rộng khắp. Từ trong phong trào, nhiều cựu chiến binh đã vượt qua rất nhiều khó khăn, năng động, sáng tạo, tìm ra những mô hình làm kinh tế phù hợp, có hiệu quả, trở thành những doanh nhân thành đạt. Với sự phát triển, trưởng thành đội ngũ doanh nhân cựu chiến binh ngày càng đông đảo thì việc ra đời Hiệp hội doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam là điều tất yếu. Đây là một mốc đánh dấu bước trưởng thành của phong trào cựu chiến binh trên mặt trận kinh tế, là niềm vui của các doanh nhân cựu chiến binh nói riêng, của Hội cựu chiến binh Việt Nam nói chung.

Để phát huy được vai trò của Hiệp hội trong cuộc sống, Chủ tịch nước đề nghị Hiệp hội cần thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích là tập hợp, đoàn kết các doanh nhân cựu chiến binh, bảo vệ, hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất, kinh doanh có hiệu quả.

“Hiệp hội cần làm tốt công tác phổ biến, tuyên truyền đường lối của Đảng, luật pháp, chính sách của Nhà nước để trong sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp Cựu chiến binh phải là những doanh nghiệp, doanh nhân mẫu mực trong việc chấp hành đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa trong doanh nghiệp; nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho người lao động; thực sự là những “Bộ đội Cụ Hồ” trên mặt trận kinh tế”- Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Chủ tịch nước cũng đề nghị, Hiệp hội doanh nhân cựu chiến binh cần chú trọng xây dựng tổ chức ngày càng vững mạnh. Các hội viên tập trung trí tuệ, dân chủ thảo luận điều lệ của Hiệp hội để Hiệp hội tổ chức và hoạt động thực sự theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, gắn nghĩa vụ và quyền lợi, kết hợp hài hòa lợi ích của tập thể với lợi ích thiết thực của từng hội viên, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên; thường xuyên quan hệ chặt chẽ với Hội cựu chiến binh các cấp; giải quyết tốt mối quan hệ với các cơ quan có liên quan đến phạm vi và lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội.

Chủ tịch nước tin tưởng rằng, trong các cuộc kháng chiến trường kỳ vô cùng ác liệt, gian khổ, các đồng chí cựu chiến binh đã anh dũng chiến đấu, lập nên những chiến công oanh liệt, góp phần vào bảo vệ độc lập tự do, thống nhất Tổ quốc. Ngày nay, trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, các doanh nhân cựu chiến binh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, trở thành những doanh nhân kiểu mẫu trên mặt trận kinh tế./.

Hoàng Dũng/VOV1

 

.
.
.
.