.
.

Ban Bí thư làm việc với Tỉnh ủy Hà Giang

Thứ Tư, 11/09/2013|21:04

 

Ngày 10/9, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì buổi làm việc của Ban Bí thư Trung ương Đảng với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang.


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang.

 

Báo cáo của Tỉnh ủy Hà Giang cho biết hơn 2 năm qua, các chủ trương, đường lối của Đảng đã được cụ thể hóa, vận dụng sáng tạo, phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tế của tỉnh. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá; tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân giai đoạn 2011-2013 đạt 10,35%. Tỉnh đã hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi từ năm 2011. Cơ sở vật chất trường, lớp, trang thiết bị dạy và học được chú trọng đầu tư. Tỷ lệ hộ nghèo từ 41,8% năm 2010 giảm xuống còn 30,1% vào cuối năm 2012.

Bên cạnh những tiến bộ đạt được, Hà Giang vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục như: Tăng trưởng kinh tế chưa bền vững, chưa tương xứng với vị trí, tiềm năng, lợi thế so sánh, nhất là du lịch văn hóa gắn với Công viên địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn; đời sống nhân dân, nhất là vùng cao, vùng sâu chưa thật ổn định, tỷ lệ hộ nghèo còn cao.

Cho ý kiến về phương hướng xây dựng và phát triển Hà Giang đến năm 2020, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý tỉnh cần tiếp tục quan tâm xây dựng kết cấu hạ tầng, điện, đường, trường, trạm, chợ, đặc biệt là hạ tầng giao thông; chăm lo đào tạo nguồn nhân lực, phát triển mạnh mẽ giáo dục-đào tạo, chú ý đào tạo nghề, giải quyết việc làm tại chỗ. Bên cạnh đó, tỉnh cần chú trọng huy động mọi nguồn lực xã hội, tăng cường liên kết với các tỉnh bạn, tập trung đầu tư cho phát triển, đồng thời quan tâm thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết dân tộc, phát huy vai trò của các nghệ nhân, các già làng, trưởng bản, xây dựng văn hóa thôn bản.

Hà Giang là địa bàn quan trọng, cần kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế-xã hội với quốc phòng an ninh, chú trọng công tác bảo đảm an ninh trên tuyến biên giới, quan tâm hơn nữa vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Tổng Bí thư yêu cầu Hà Giang cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, kiên trì, đẩy mạnh thực hiện thật tốt, có hiệu quả cao hơn nữa Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đặc biệt là công tác đào tạo cán bộ; khắc phục, sửa chữa ngay những yếu kém, khuyết điểm đã chỉ ra sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 một cách hiệu quả.

Theo Chinhphu.vn

.
.
.
.