.
.

Bế mạc phiên họp thứ 45 Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII

Thứ Sáu, 26/02/2016|18:08

Phát biểu bế mạc phiên họp UBTVQH lần thứ 45, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết kỳ họp thứ 11 sẽ khai mạc vào nửa cuối tháng 3 tới với 4 nội dung xây dựng pháp luật, phương hướng phát triển kinh tế-xã hội, tổng kết hoạt động nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII và công tác nhân sự.

Chủ tịch Quốc hội
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu bế mạc phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội lần thứ 45. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ tại phiên họp thứ 45, UBTVQH đã xem xét, cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng chuẩn bị cho kỳ họp thứ 11 sắp tới.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội xem xét, thống nhất các văn bản, báo cáo đã được UBTVQH cho ý kiến tại phiên họp 44, 45 để gửi tới các vị đại biểu Quốc hội.

Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội sẽ tập trung vào 4 nhóm vấn đề là xây dựng pháp luật, phương hướng phát triển kinh tế-xã hội, tổng kết hoạt động nhiệm kỳ XIII và công tác nhân sự.

Đối với công tác nhân sự, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan chức năng cần phối hợp, xây dựng chương trình làm việc cụ thể, chi tiết, phù hợp.

Theo dự kiến, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội sẽ dành 3 ngày thảo luận vấn đề nhân sự.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng cho biết, các đại biểu Quốc hội sẽ tiến hành tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11. Tiếp xúc cử tri lần này sẽ tập trung vào thông báo chương trình kỳ họp thứ 11, tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội, thông báo các báo cáo công tác của các cơ quan Nhà nước, đồng thời báo cáo hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội đến với cử tri.

Thành Chung (Theo VGP News)

.
.
.
.