.
.

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV

Thứ Hai, 21/05/2018|17:21

Sáng ngày 21/5, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội (Thủ đô Hà Nội). 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc Kỳ họp.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc Kỳ họp.

Trước phiên khai mạc, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Quốc hội đã họp phiên trù bị, thảo luận, thông qua Chương trình làm việc của Kỳ họp. 

Tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội sẽ dành 60% tổng thời gian của kỳ họp cho công tác xây dựng pháp luật. Trong đó, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua tám dự án luật, một dự thảo nghị quyết và cho ý kiến về tám dự án luật khác. 

Cùng với nhiệm vụ lập pháp, Quốc hội cũng dành nhiều thời gian cho hoạt động giám sát tối cao và xem xét, quyết định những vấn đề quan trọng khác.

Toàn cảnh phiên khai mạc Kỳ họp.
Toàn cảnh phiên khai mạc Kỳ họp.

Quốc hội sẽ xem xét Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2017; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách Nhà nước những tháng đầu năm 2018; phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2016; giám sát tối cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn 2011-2016; xem xét, thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát và việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2019. 

Tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp trước, Kỳ họp thứ 5 lần đầu tiên áp dụng thời gian 1 phút để đại biểu Quốc hội nêu câu hỏi chất vấn và sau khi ba đại biểu Quốc hội nêu câu hỏi, người bị chất vấn phải trả lời ngay; thời gian dành cho mỗi lần trả lời là 3 phút. Việc cải tiến, đổi mới này nhằm tăng cường tính đối thoại, tranh luận trong hoạt động của Quốc hội. 
Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV dự kiến bế mạc vào ngày 15/6./.

Theo TTXVN

 

.
.
.
.