.
.

Kỳ họp thứ 11, Quốc hội Khóa XIV: Hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra

Thứ Ba, 13/04/2021|12:02

Sau 12 ngày làm việc (24/3 đến 8/4/2021) khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV đã thành công rất tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

 

.
.
.
.