.
.
Đảng bộ Agribank tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII
Thực hiện Hướng dẫn số 01-HD/ĐUK, ngày 26/01/2022 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, ngày 23/03/2022, Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII theo hình thức trực tiếp và trực tuyến đến 78 điểm cầu, với sự tham gia của hơn 4.200 đảng viên trong toàn Đảng bộ.
.
Hội nghị quán triệt Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Thực hiện Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 01/12/2021 của Bộ chính trị thực hiện Kết luận 21-KL/TW, ngày 25/10/2021; Hướng dẫn số 01-HD/ĐUK, ngày 26/01/2022 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC) và Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) tổ chức Hội nghị quán triệt Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
.
Đảng bộ Vinatex tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Ngày 26/2/2022, thực hiện Hướng dẫn số 01-HD/ĐUK ngày 26/01/2022 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Đảng bộ Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) đã tổ chức Hội nghị học tập bằng hình thức trực tuyến với điểm cầu chính tại Văn phòng Tập đoàn và 75 điểm cầu tại các đảng bộ, chi bộ trực thuộc.
.
Ngày 28/01/2022, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 37-KH/ĐUK của Ban chấp hành Đảng bộ Khối về việc thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".
.
Tổng kết thực hiện Nghị quyết TW 3, khóa VIII về
Ngày 21/12, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, khóa VIII về "Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước". Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo.
.
Tổng Bí thư khẳng định quyết tâm chống tham nhũng
Ngày 28/9, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu Quốc hội đoàn Hà Nội đã tiến hành tiếp xúc với đông đảo cử tri các quận Tây Hồ, Hoàn Kiếm, để lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri, chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII.
.
Chủ tịch nước làm việc với Thường vụ Thành ủy Hà Nội
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: Phải hết sức chú ý việc phê bình và tự phê bình, khắc phục cho được sự nể nang, né tránh.
.
Đoàn công tác số 3 làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương
Ngày 10/9, Đoàn công tác số 3 do Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Bá Thanh, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng.
.
TPHCM đình chỉ chức vụ của 8 lãnh đạo doanh nghiệp công ích
TPHCM vừa quyết định đình chỉ chức vụ về Đảng và chính quyền đối với 8 lãnh đạo có nhiều sai phạm ở 4 công ty công ích trên địa bàn thành phố.
.
Đoàn kiểm tra Bộ Chính trị làm việc với Quân ủy TW
Ngày 4/9, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị đã làm việc với Thường vụ Quân ủy Trung ương về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng và Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
.
.
.
.
.
.