.
.

Video: Dư luận đồng tình với kết luận của Hội nghị Trung ương 6 Khóa XI

Thứ Tư, 17/10/2012|19:41

Xúc động với bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhiều cán bộ đảng viên và nhân dân cũng bày tỏ sự đồng tình về sự thẳng thắn trong kết luận của Hội nghị Trung ương 6.

VIDEO toàn bộ phóng sự "Dư luận về Hội nghị Trung ương 6".

.

Sau khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Ban Chấp hành trung ương xin nghiêm túc tự phê bình và thành thật nhận lỗi trước toàn Đảng, toàn dân, ngay trong tối qua, nhiều cán bộ, đảng viên đã bày tỏ sự đồng tình về sự thẳng thắn thừa nhận khuyết điểm của Bộ Chính trị và Ban chấp hành trung ương trong việc để xảy ra và chưa ngăn chặn được những khuyết điểm, yếu kém trong thời gian qua.     

Nhiều cán bộ, đảng viên đã thực sự xúc động khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 6 - đã thông báo việc Ban Chấp hành Trung ương đã tự kiểm điểm và nhận phần trách nhiệm của mình trong việc để xảy ra và chưa ngăn chặn được những khuyết điểm, yếu kém trong thời gian qua và Ban Chấp hành trung ương xin nghiêm túc tự phê bình và thành thật nhận lỗi trước toàn Đảng, toàn dân, đồng thời sẽ cố gắng làm hết sức mình để từng bước khắc phục. 
 
“Qua phát biểu của Tổng Bí thư, thấy Trung ương kiểm điểm nghiêm túc, thấy được khuyết điểm của mình trên mọi lĩnh vực, nhất là trong làm kinh tế… Điều này đã đáp ứng được mong mỏi của nhân dân, nhất là thái độ của Tổng Bí thư đã khóc khiến mọi người rất cảm động. Qua lần này, tôi thấy tin tưởng vào Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương. Trước đó, dư luận có nói, nhưng Đảng ta công khai nói, là chúng tôi tin”, ông Phạm Văn Chương, cựu chiến binh phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội bày tỏ.
 
Một số cựu chiến binh ở Hà Nội nói rằng, họ đã trông đợi rất nhiều vào Hội nghị Trung ương 6 khóa 11. Và sau bài phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tối qua, những người đã từng không tiếc máu xương của mình vì lý tưởng cao đẹp của Đảng đã cho rằng, việc Ban Chấp hành Trung ương thành thật nhận lỗi trước toàn Đảng toàn dân về sự yếu kém của mình chứng tỏ Đảng đã thẳng thắn thừa nhận khuyết điểm của mình. 
 
Nhiều đảng viên cũng cho rằng, dù không được Ban Chấp hành trung ương đồng ý, nhưng việc Bộ Chính trị đã thống nhất 100% đề nghị Ban Chấp hành Trung ương cho được nhận một hình thức kỷ luật và xem xét kỷ luật đối với một đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị là thể hiện sự quyết tâm về chỉnh đốn Đảng và làm gương trong toàn Đảng về kiểm điểm, tự phê bình và phê bình.
 
Về vấn đề này, ông Chu Văn Đằng, phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội cho rằng, “kiểm điểm của Bộ Chính trị của Đảng là thực hiện lời dạy của Bác: Một Đảng mạnh là dám nhận khuyết điểm”. Nay nhiều luồng thông tin khác nhau, lực lượng thù địch có thông tin sai sự thật, Tổng Bí thư công khai cho toàn dân thấy rõ yếu kém trong lãnh đạo chỉ đạo trong tập thể, cá nhân Ban Chính trị, Ban Bí thư… giúp tăng thêm lòng tin của nhân dân”.
 
Các đảng viên và cựu chiến bình ở Hà Nội cũng cho rằng, tại hội nghị lần thứ 6 này, Trung ương đã thể hiện quyết tâm, và giờ là lúc toàn đảng cần phát huy những kết quả bước đầu quan trọng của việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, tạo được sự chuyển biến rõ rệt, khắc phục những hạn chế, yếu kém, xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.
 
VTV
.
.
.
.