.
.

Ban Thường vụ Đảng ủy Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)

Thứ Sáu, 23/11/2012|09:00

 

Từ ngày 19 - 20/11/2012, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Đồng chí Nguyễn Văn Ngọc, Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW, Tổ trưởng Tổ công tác của Đảng ủy Khối dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Ngọc, Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Văn Ngọc, Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Chuẩn bị cho Hội nghị, Ban Thường vụ và Thường trực Đảng ủy Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã thành lập bộ phận giúp việc; cụ thể hóa các nội dung, ban hành các văn bản liên quan để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan cấp trên, các tập thể, cá nhân trong Đảng bộ theo quy định đối với tập thể và cá nhân các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy đơn vị. Nghiêm túc tiếp thu và giải trình đầy đủ các ý kiến góp ý, Báo cáo kiểm điểm của tập thể Ban Thường vụ và cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ đã bám sát 3 nội dung của Nghị quyết Trung ương 4, chỉ thị, kế hoạch của Bộ Chính trị và hướng dẫn của các ban Đảng Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, trong đó tập trung vào nội dung xuyên suốt, cấp bách nhất là đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên…; nêu rõ ưu điểm, đề cập sâu đến hạn chế, yếu kém, phân tích các nguyên nhân và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian trước mắt và lâu dài.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Ngọc, Phó Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam bám sát 3 nội dung trọng tâm, cấp bách của Nghị quyết và những gợi ý của Đảng ủy Khối trong quá trình kiểm điểm. Lưu ý những tồn tại, hạn chế trên một số mặt công tác của đơn vị trong thời gian trước, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị, các đồng chí tham gia kiểm điểm phải nghiêm túc, thẳng thắn, chân thành trên tinh thần xây dựng, bảo đảm thực chất; phân tích sâu sắc, làm rõ nguyên nhân những hạn chế của Ban Thường vụ cũng như từng cá nhân. Các ý kiến góp ý cần đi thẳng vào vấn đề với thái độ chân thành, xây dựng để làm rõ nguyên nhân và tìm biện pháp khắc phục. Sau kiểm điểm, Ban Thường vụ Đảng ủy cũng như cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy đơn vị cần tiếp thu các ý kiến góp ý, hoàn thiện các báo cáo kiểm điểm, báo cáo giải trình tiếp thu các ý kiến góp ý và các tài liệu liên quan để gửi Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và các cơ quan có liên quan./.

                                                                                                                                          Nhật An

.
.
.
.