.
.

Đảng ủy Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)

Thứ Hai, 05/11/2012|21:32

Thực hiện Chỉ thị, kế hoạch của Bộ Chính trị về kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI (NQTW4) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, trong các ngày 22, 23 và 24 tháng 11 năm 2012 tại Trụ sở Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (NHNT), Ban Thường vụ Đảng uỷ NHNT đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình, phê bình tập thể và các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ theo tinh thần NQTW4;  đồng chí Đỗ Tiến Khang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Tổ công tác của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phước Thanh - Bí thư Đảng uỷ, Tổng Giám đốc NHNT nhấn mạnh về ý nghĩa và tầm quan trọng của Hội nghị lần này. Đồng chí khẳng định trên tinh thần trung thực, cầu thị, nghiêm túc bám sát các nội dung hướng dẫn của Trung ương, của Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương và Ban Cán sự Đảng NHNN cũng như các ý kiến đóng góp của tập thể và cá nhân có liên quan; tập thể Ban Thường vụ và các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ NHNT đã nghiêm túc kiểm điểm theo ba nội dung trọng tâm của Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI), làm rõ những khuyết điểm, tồn tại và có giải pháp cụ thể để khắc phục. Tập thể  Ban Thường vụ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo điều hành toàn Đảng bộ NHNT trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ đã hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Qua các ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị kiểm điểm tự phê bình, phê bình tập thể Ban Thường vụ và các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ NHNT đã hoàn thành nội dung công việc, đảm bảo chất lượng và yêu cầu, kế hoạch đề ra.       

 

                                                                   PV

.
.
.
.