.
.

Đảng ủy Tập đoàn Sông Đà tổ chức Hội nghị kiểm điểm, phê bình và tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4(khóa XI)

Thứ Hai, 05/11/2012|21:42

 

Ngày 25-10, tại trụ sở Tập đoàn, Đảng ủy Tập đoàn Sông Đà đã khai mạc Hội nghị kiểm điểm, phê bình và tự phê bình đối với tập thể Ban Thường vụ và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4(khóa XI) ” Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đồng chí Nguyễn Quang Dương – Phó bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Tổ trưởng tổ công tác đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Để Hội nghị đạt kết quả cao, chất lượng, Ban thường vụ Đảng ủy Tập đoàn đã chỉ đạo tổ giúp việc chuẩn bị dự thảo nội dung kiểm điểm thật kỹ, cẩn thận từng nội dung, các bước tiến hành nghiêm túc, dứt khoát Hội nghị phải đạt yêu cầu theo tiêu chí của Nghị quyết Trung ương 4 và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã đề ra. Đảng ủy Tập đoàn xác định, đây là một đợt sinh hoạt chính trị rất quan trọng, có ý nghĩa to lớn trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, giải quyết các vấn đề cấp bách theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4(khóa XI), giúp Tập đoàn phát triển nhanh, mạnh và bền vững trong thời gian tới

Trong khai mạc Hội nghị, Đồng chí Dương Khánh Toàn – Bí thư Đảng ủy Tập đoàn quán triệt: Ban Thường vụ và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ phải thực sự cầu thị, thành khẩn , nội dung kiểm điểm phê bình và tự phê bình phải bám sát vào Nghị quyết, kế hoạch hướng dẫn của Trung ương và Đảng ủy Khối để kiểm điểm cho tốt, bài bản với tinh thần trách nhiệm cao. Hội nghị lần này được tiến hành với phương châm phòng ngừa, ngăn chặn, “trị bệnh cứu người”, giúp nhau cùng tiến bộ nhưng phải giữ đúng nguyên tắc của Đảng, tình đoàn kết thương yêu đồng chí. Đặc biệt phải có quyết tâm cao, niềm tin lớn, tìm ra cách làm khả thi theo lộ trình và bước đi chặt chẽ, không hình thức, chiếu lệ.


Điều quan trọng là tìm ra được nguyên nhân của hạn chế, chỉ ra trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm của tập thể trong các mặt tồn tại và tìm ra các giải pháp, lộ trình cụ thể khắc phục các nhược điểm.
Điều quan trọng là tìm ra được nguyên nhân của hạn chế, chỉ ra trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm của tập thể trong các mặt tồn tại và tìm ra các giải pháp, lộ trình cụ thể khắc phục các nhược điểm.

Đồng chí Dương Khánh Toàn mong muốn qua Hội nghị, Tập thể Ban Thường vụ và mỗi Ủy viên Ban Thường vụ phải tạo được bước chuyển biến rõ rệt góp phần xây dựng Tập đoàn ngày càng trong sạch, vững mạnh. Để làm được điều đó, yêu cầu các Ủy viên Ban Thường vụ nghiêm túc tự kiểm điểm và tiếp thu các ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân, tự giác nhìn lại mình để phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm và tự sửa chữa, đồng thời chân thành thẳng thắn góp ý kiến cho tập thể và các đồng chí khác – Đồng chí Bí thư Đảng ủy Tập đoàn nhấn mạnh.

Đồng chí Nguyễn Quang Dương – Phó bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Tổ trưởng tổ công tác chỉ đạo Hội nghị phải bám sát vấn đề cấp bách đã nêu, tạo cho được chuyển biến trong nhận thức và hành động. Việc chuẩn bị nội dung đã chu đáo, chặt chẽ nhưng kiểm điểm phải nghiêm túc, tránh hình thức, tránh xuê xoa, nể nang cũng như tránh việc thổi phồng khuyết điểm…Việc kiểm điểm phê bình và tự phê, các đồng chí Ban Thường vụ phát huy dân chủ, cầu thị tiếp thu ý kiến đóng góp, chân thành góp ý cho các đồng chí của mình. Đồng chí Dương nhấn mạnh: Cá nhân được góp ý không được trù dập người góp ý mình; phải có tình thần đoàn kết, thương yêu đồng chí, mọi góp ý trên cơ sở có lý, có tình nhưng đúng nguyên tắc.

Hội nghị dự kiến kéo dài trong 3 ngày từ 25 đến hết ngày 27 tháng 10.

Khánh Vân

.
.
.
.