.
.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ đạo 5 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020
Sáng 30/12, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị trực tuyến toàn quốc Chính phủ với các địa phương, triển khai Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2020. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị.
.
Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp
Cho rằng không thể có quốc gia hùng cường, hưng thịnh nếu không có doanh nghiệp hùng hậu, Thủ tướng đề nghị, cần chỉ rõ văn bản nào của bộ, ngành nào bất hợp lý, mâu thuẫn, chồng chéo, gây cản trở, không phù hợp với môi trường kinh doanh, thông lệ quốc tế. Cơ quan nào gây nhũng nhiễu, phiền hà, ở địa phương hay tập trung ở Trung ương…
.
Tiếp tục tạo động lực mới đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có bài viết tựa đề "Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nhằm khai thông, giải phóng tối đa, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, tạo động lực mới đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững". Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết của Thủ tướng.
.
Kết quả bước đầu và những vướng mắc trong thực hiện Quy định số 69-QĐ/TW của Ban Bí thư (khóa XII) tại Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương
Ngày 13/02/2017, Ban Bí thư (khóa XII) đã ban hành Quy định số 69-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối. Thực hiện Quy định của Ban Bí thư, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã chỉ đạo các đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc tiến hành hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy với các cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng trong các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, tổ chức tài chính thuộc Khối, đạt những kết quả bước đầu. Tuy nhiên, việc hợp nhất các cơ quan cũng đã bộc lộ một số vướng mắc, khó khăn cần quan tâm, giải quyết cho phù hợp với tình hình thực tiễn.
.
Chính phủ lắng nghe doanh nghiệp, doanh nhân có khát vọng làm giàu chính đáng
Đây là khẳng định của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Diễn đàn Doanh nhân Việt Nam 2019 với chủ đề "Việt Nam 2045 - Khát vọng hùng cường và sứ mệnh doanh nhân: Tổ quốc gọi tên mình".
.
Lựa chọn người tài đức - chủ trương nhất quán của Đảng Cộng sản Việt Nam
Cứ đến dịp chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, các thế lực thù địch lại rêu rao, xuyên tạc rằng: Việc lựa chọn, bầu vào các vị trí quan trọng trong Đảng, Nhà nước chỉ mang tính hình thức; chỉ người nhà các lãnh đạo mới được lựa chọn. Đại hội thực chất chỉ là việc củng cố, thâu tóm quyền lực của một số lãnh đạo... Đây là luận điệu xuyên tạc về công tác tổ chức cán bộ, nhằm làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước ta.
.
Nghị quyết của Bộ Chính trị và cơ hội cho doanh nghiệp
Quan điểm, nội dung bao trùm, xuyên suốt Nghị quyết của Bộ Chính trị là tích cực, chủ động; đổi mới sáng tạo và các chủ trương, chính sách có tính khả thi cao.
.
Quy định về kiểm soát quyền lực đáp ứng yêu cầu thực tiễn
Quy định số 205-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức chạy quyền do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành ngày 23/9/2019 đã thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân ở Thành phố Hồ Chí Minh và nhận được sự đồng tình, đánh giá cao.
.
Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2019
Tháo gỡ khó khăn, bảo đảm tiến độ hoàn thành các dự án trọng điểm; điều hành các chính sách kinh tế vĩ mô linh hoạt; kiên quyết điều chuyển hoặc thu hồi số vốn đầu tư công chậm giải ngân; ngăn chặn tình trạng lạm thu đầu năm học;... là những nội dung quan trọng tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2019.
.
Tạo động lực mới nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài trong thời kỳ mới
Đầu tư nước ngoài (ĐTNN) được triển khai trên thực tế sau khi thể chế hóa Văn kiện Đại hội lần thứ VI của Đảng thành Luật ĐTNN năm 1987. Từ đó đến nay, cùng với tiến trình đổi mới, mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại, hội nhập quốc tế trong hơn 30 năm qua, Đảng, Nhà nước đã ban hành, thực hiện nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật thu hút, quản lý ĐTNN qua bốn giai đoạn chủ yếu là: giai đoạn 1988-1996, thực hiện Luật ĐTNN năm 1987; giai đoạn 1997-2005, thực hiện Luật ĐTNN 1996; giai đoạn 2006-2015, thực hiện Luật ĐTNN 2005; giai đoạn 2016 đến nay, thực hiện Luật ĐTNN 2014. Khu vực kinh tế có vốn ĐTNN đã phát triển nhanh và có hiệu quả, trở thành bộ phận quan trọng của nền kinh tế.
.
.
.
.
.
.